Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2011

aktualizované dňa: 01. 12. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
02.11.11 03.11.11 04.11.11 07.11.11 08.11.11
Príjmy spolu 13 147 834 9 362 062 9 388 101 9 391 315 9 423 346 9 456 499
v tom:
1. daňové 8 786 829 7 119 549 7 134 287 7 136 192 7 165 514 7 196 111
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 43 852 48 448 55 143 64 890 77 511
daň z príjmov PO 1 669 475 1 399 323 1 401 274 1 401 971 1 402 725 1 402 949

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 118 872 119 066 119 149 119 438 119 560
DPH 4 652 259 3 844 514 3 852 544 3 847 004 3 865 486 3 883 036
spotrebné dane 2 083 274 1 660 102 1 660 064 1 660 036 1 660 080 1 660 146
2. nedaňové 703 083 667 400 669 330 670 576 671 352 673 544
3. granty a transfery 3 657 922 1 575 113 1 584 484 1 584 547 1 586 480 1 586 844
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 540 750 1 550 037 1 550 037 1 551 922 1 551 922
Výdavky spolu 16 957 773 11 957 430 12 023 438 12 073 378 12 153 482 12 218 394
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 10 444 806 10 493 760 10 533 007 10 557 025 10 613 395
kapitálové výdavky 2 891 587 1 512 624 1 529 678 1 540 371 1 596 457 1 604 999
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 595 368 -2 635 337 -2 682 063 -2 730 136 -2 761 895
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
09.11.11 10.11.11 11.11.11 14.11.11 15.11.11
Príjmy spolu 13 147 834 9 483 258 9 524 678 9 543 314 9 595 291 9 638 271
v tom:
1. daňové 8 786 829 7 221 662 7 237 341 7 245 676 7 275 899 7 310 575
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 97 823 112 624 127 213 143 423 154 667
daň z príjmov PO 1 669 475 1 403 227 1 403 864 1 404 226 1 404 805 1 405 148

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 119 752 120 692 121 923 124 921 129 417
DPH 4 652 259 3 887 769 3 887 057 3 879 252 3 889 683 3 908 143
spotrebné dane 2 083 274 1 660 175 1 660 181 1 660 134 1 660 148 1 660 281
2. nedaňové 703 083 674 730 676 557 685 155 683 889 691 700
3. granty a transfery 3 657 922 1 586 866 1 610 780 1 612 483 1 635 503 1 635 996
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 551 922 1 575 801 1 577 474 1 600 474 1 600 474
Výdavky spolu 16 957 773 12 311 462 12 343 358 12 376 128 12 443 880 12 511 551
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 10 686 959 10 711 819 10 738 867 10 790 372 10 848 971
kapitálové výdavky 2 891 587 1 624 503 1 631 539 1 637 261 1 653 508 1 662 580
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 828 204 -2 818 680 -2 832 814 -2 848 589 -2 873 280
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
16.11.11 18.11.11 21.11.11 22.11.11 23.11.11
Príjmy spolu 13 147 834 9 643 463 9 535 448 9 557 665 9 584 007 9 559 389
v tom:
1. daňové 8 786 829 7 314 891 7 205 691 7 226 342 7 248 392 7 222 094
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 161 190 21 029 23 640  25 460 27 719
daň z príjmov PO 1 669 475 1 405 698 1 406 115 1 407 630 1 409 118 1 412 571

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 132 070 132 112 132 057 132 093 132 277
DPH 4 652 259 3 899 529 3 929 984 3 946 433 3 964 900 3 932 368
spotrebné dane 2 083 274 1 660 423 1 660 472 1 660 600 1 660 835 1 661 165
2. nedaňové 703 083 692 540 693 712 695 074 695 639 697 110
3. granty a transfery 3 657 922 1 636 032 1 636 045 1 636 249 1 639 976 1 640 185
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 600 474 1 600 474 1 600 474 1 604 181 1 604 181
Výdavky spolu 16 957 773 12 595 204 12 620 431 12 628 961 12 653 223 12 667 885
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 10 907 614 10 923 035 10 929 016 10 935 502 10 946 253
kapitálové výdavky 2 891 587 1 687 590 1 697 396 1 699 845 1 717 721 1 721 632
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 951 741 -3 084 983 -3 071 296 -3 069 216 -3 108 496
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
24.11.11 25.11.11 28.11.11 29.11.11 30.11.11
Príjmy spolu 13 147 834 9 355 484 9 608 876 10 102 979 10 144 459 10 238 879
v tom:
1. daňové 8 786 829 6 997 691 7 246 408 7 716 766 7 751 317 7 800 611
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 29 784 32 155 34 867 37 205 41 404 
daň z príjmov PO 1 669 475 1 416 908 1 425 634 1 435 960 1 448 401 1 486 690

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 132 327 132 343 132 391 132 487 132 558
DPH 4 652 259 3 690 904 3 900 366 4 224 084 4 243 757 4 250 465
spotrebné dane 2 083 274 1 671 766 1 699 902 1 833 446 1 833 443 1 833 464
2. nedaňové 703 083 702 469 704 085 712 933 713 428 750 880
3. granty a transfery 3 657 922 1 655 324 1 658 383 1 673 280 1 679 714 1 687 388
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 619 269 1 622 283 1 637 156 1 643 477 1 651 124
Výdavky spolu 16 957 773 12 696 720 12 757 898 12 841 076 12 870 253 12 904 277
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 10 967 333 10 974 182 11 050 171 11 058 076 11 076 387
kapitálové výdavky 2 891 587 1 729 387 1 783 716 1 790 905 1 812 177 1 827 890
Schodok/Prebytok -3 809 939 -3 341 236 -3 149 022 -2 738 097 -2 725 794 -2 665 398
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov