Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dotácia obciam, mestám a vyšším územným celkom na základe uznesenia vlády č. 52/2013

V nadväznosti na uznesenie vlády č. 52/2013, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ministerstvo financií poskytuje dotáciu z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných platov.

 

Dotáciu obciam a vyšším územným celkom ministerstvo financií poukáže najneskôr 8. 2. 2013.

 

Oznámenia o poskytnutí dotácie ministerstvo financií vyexpeduje do 15. 2. 2013.