Subjekty, ktorým bola priznaná dotácia z výťažkov lotérií v roku 2004

Subjekty, ktorým bola priznaná dotácia z výťažkov lotérií v roku 2004 Subjekty, ktorým bola priznaná dotácia z výťažkov lotérií v roku 2004 Subjekty, ktorým bola priznaná dotácia z výťažkov lotérií v roku 2004 Subjekty, ktorým bola priznaná dotácia z výťažkov lotérií v roku 2004