Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia k IUZ/KUZ ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov

Pre rok 2021 bolo vydané nové metodické usmernenie č. MF/005148/2022-312 zo dňa 14.1.2022. Zmena nastala v doplnení prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (POO), ktoré sa môžu premietnuť v transferoch v podobe kapitálových výdavkov.