Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Metodické usmernenia k IUZ-KUZ ROPO, obcí, VÚC a štátnych účelových fondov

7.12.2023 bolo vydané nové metodické usmernenie pre správcov kapitoly ŠR, rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu ústrednej správy v oblasti účtovania a vykazovania transferov k 31.12.2023, pod číslom MF/016851/2023-312. Usmernenie je aktualizované po formálnej aj vecnej stránke. Zároveň bolo zverejnené  aj nové metodické usmernenie č. MF/017086/2023-361 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu IUZ za rok 2023.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Účtovníctvo štátnej správy a územnej samosprávy
  4. Metodické usmernenia k IUZ-KUZ ROPO, obcí, VÚC a štátnych účelových fondov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.