Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia k postupom účtovania pre štátne ROPO a štátne účelové fondy

Dňa 30.6.2022 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu rozdielov zo zaokrúhľovania platieb v hotovosti od 1.7.2022.

Dňa 22.3.2022 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov v súvislosti s poskytovaním humanitárnej pomoci Ukrajine.

Dňa 4.2.2022 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní zálohovaných jednorazových obalov.

Dňa 13.12.2021 bolo zverejnené Metodické usmernenie č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov v znení dodatku č. 4.

Dňa 6.7.2021 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupom účtovania miestneho poplatku za rozvoj v obci.

Dňa 22.6.2021 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu príspevku na stravovanie v znení dodatku č. 1. 

Dňa 26.4.2021 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu prevodu správy majetku v samospráve.

Dňa 26.4.2021 bolo zverejnené metodické usmernenie k základným pojmom v účtovníctve a účtovnej závierke.

Dňa 26.4.2021 bolo zverejnené metodické usmernenie k využiteľnému potenciálu v znení dodatku č. 1.

Dňa 5.1.2021, bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, od 1.1.2021.

Dňa 17.7.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní elektronických stravovacích kariet.

Dňa 15.7.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní prevodu správy a prevodu vlastníctva majetku štátu v organizáciách štátnej správy.

Dňa 15.7.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní nákladov na exekučné konanie.

Dňa 5.2.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania zložiek platu štátneho zamestnanca.

Dňa 30.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k rekreačným poukazom v znení dodatku č. 2.

Dňa 22.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupom účtovania FM EHP a NFM.

Dňa 17.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k IUZ za rok 2019.

Dňa 18.12.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu GES.

Dňa 15.8.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní príspevku na rekreáciu v znení dodatku č. 1.

Dňa 23.4.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k spôsobu účtovania zámeny majetku.

Dňa 7.3. 2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu DPH.

Dňa 24.1.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu oddlženia nemocníc (platné pre nemocnice, Národnú transfúznu stanicu, Ministerstvo zdravotníctva SR) a metodické usmernenie k účtovaniu príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Dňa 8.2.2018 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu nákladov na pracovné cesty č. MF/008944/2018-352.

Dňa 1.2.2018 boli zverejnené úplné znenia  metodických usmernení v znení dodatkov:

- MU k postupom účtovania miezd za december (MF/010876/2017-352)

- MU k oprave odpisov (MF/013292/2017-352)

- metodická pomôcka k účtovaniu odpisov a technického zhodnotenia majetku (MF/019776/2017-352)