Metodické usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne fondy

Dňa 5.2.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania zložiek platu štátneho zamestnanca

Dňa 30.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k rekreačným poukazom v znení dodatku č. 2

Dňa 22.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupom účtovania FM EHP a NFM 

Dňa 17.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k IUZ za rok 2019 

Dňa 18.12.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu GES 

Dňa 15.8.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu

Dňa 15.8.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní príspevku na rekreáciu v znení dodatku č. 1

Dňa 23.4.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k spôsobu účtovania zámeny majetku 

Dňa 7.3. 2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu DPH  

 Dňa 5.2. 2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k využiteľnému potenciálu 

Dňa 24.1.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu oddlženia nemocníc (platné pre nemocnice, Národnú transfúznu stanicu, Ministerstvo zdravotníctva SR) a metodické usmernenie k účtovaniu príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Dňa 8.2.2018 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu nákladov na pracovné cesty č. MF/008944/2018-352

Dňa 1.2.2018 boli zverejnené úplné znenia  metodických usmernení v znení dodatkov:

- MU k postupom účtovania miezd za december (MF/010876/2017-352)

- MU k oprave odpisov (MF/013292/2017-352)

- metodická pomôcka k účtovaniu odpisov a technického zhodnotenia majetku (MF/019776/2017-352)