Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2005

aktualizované dňa: 13. 07. 2005


v mil. Sk
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac apríl 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
1.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 11.4.
Príjmy spolu 257 226,0 73699,3 74385,1 74808,7 75127,0 75393,3 75780,9 76068,6
v tom:
1. daňové 201 993,4 65197,2 65852,5 66252,7 66512,5 66761,7 67096,4 67121,9
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 4 597,2 4 919,7 5 092,8 5 246,2 5 441,5 5 698,9 5 907,5
daň z príjmov PO 30 066,1 19001,9 19169,3 19261,9 19285,7 19307,0 19333,5 19344,3
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 528,5 1 530,4 1 536,4 1 536,8 1 537,7 1 537,0 1 542,3
DPH 117 338,7 28613,1 28777,3 28896,0 28952,7 28974,1 29016,4 28752,4
spotrebné dane 45 371,2 10753,4 10766,3 10768,4 10786,1 10789,3 10791,6 10850,1
2. nedaňové 15 613,8 4 940,8 4 964,6 4 987,7 5 036,6 5 053,7 5 088,8 5 350,7
3. granty a transfery 39 618,8 3 561,3 3 568,0 3 568,3 3 577,9 3 577,9 3 595,7 3 596,0
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 444,4 3 444,4 3 444,4 3 444,4 3 444,4 3 448,7 3 448,7
Výdavky spolu 318 749,9 65482,6 67176,2 68404,3 69426,5 70418,3 71763,1 72836,8
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 63006,8 64680,2 65898,5 66894,1 67875,1 69213,4 70278,1
kapitálové výdavky 41 766,2 2 475,8 2 496,0 2 505,8 2 532,4 2 543,2 2 549,7 2 558,7
Schodok -61 523,9 8 216,7 7 208,9 6 404,4 5 700,5 4 975,0 4 017,8 3 231,8

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac apríl 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 18.4. 19.4. 20.4.
Príjmy spolu 257 226,0 76686,7 77117,1 77417,0 77637,6 77 543,1 77 647,1 73 412,3
v tom:
1. daňové 201 993,4 67721,2 67892,6 68157,0 68342,6 68 104,9 68 164,5 63 892,4
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 6 182,1 6 318,5 6 434,6 6 518,8 6 390,9 6 275,2 1 902,0
daň z príjmov PO 30 066,1 19355,7 19376,4 19390,4 19418,4 19 437,5 19 450,8 19 479,5
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 666,4 1 672,9 1 718,2 1 803,6 1 898,3 1 904,1 1 904,9
DPH 117 338,7 28929,0 28921,3 28990,7 29091,3 28 812,5 28 958,7 29 012,4
spotrebné dane 45 371,2 10854,3 10862,4 10872,8 10876,0 10 884,0 10 886,4 10 895,9
2. nedaňové 15 613,8 5 363,1 5 620,5 5 655,7 5 690,4 5 745,3 5 768,4 5 805,2
3. granty a transfery 39 618,8 3 602,4 3 604,0 3 604,3 3 604,6 3 692,9 3 714,2 3 714,7
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 448,7 3 448,7 3 448,7 3 448,7 3 531,8 3 531,8 3 531,8
Výdavky spolu 318 749,9 73163,7 76699,7 77681,5 78446,6 79 059,7 79 176,7 81 832,0
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 70551,9 74073,7 75 053,0 75 788,7 76 287,9 76 393,0 79 037,8
kapitálové výdavky 41 766,2 2 611,8 2 626,0 2 628,5 2 657,9 2 771,8 2 783,7 2 794,2
Schodok -61 523,9 3 523,0 417,4 -264,5 -809,0 -1 516,6 -1 529,6 -8 419,7

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac apríl 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
21.4. 22.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4.
Príjmy spolu 257 226,0 73 727,1 74 125,5
76 774,8
89 674,8 90 511,5 89 550,9 90 627,1
v tom:
1. daňové 201 993,4 64 188,9 64 564,7 67 169,3 79 955,9 80 768,9 79 749,1 80 799,2
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 1 933,7 1 954,5 1 982,7 2 033,8 2 062,6 2 118,4 2 166,9
daň z príjmov PO 30 066,1 19 503,8 19 539,2 19 607,9 19 782,6 20 004,0 20 199,9 20 871,8
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 906,3 1 906,9 1 908,8 1 916,3 1 914,1 1 916,5 1 916,9
DPH 117 338,7 29 237,4 29 521,7 31 315,1 41 001,6 41 527,7  40 224,5 40 456,4
spotrebné dane 45 371,2 10 899,9 10 923,6 11 622,0 14 465,1 14 486,9 14 491,8 14 559,2
2. nedaňové 15 613,8 5 822,4 5 844,8 5 878,8 5 990,8 6 005,5 6 021,7 6 037,6
3. granty a transfery 39 618,8 3 715,8 3 716,0 3 726,7 3 728,1 3 737,1 3 780,1 3 790,3
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 531,8 3 531,8 3 531,8 3 531,8 3 531,8

3 573,1

3 573,1
Výdavky spolu 318 749,9 82 082,4 82 526,8 83 358,2 83 467,8 83 720,7 84 071,8 84 238,8
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 79 268,0 79 683,0 80 080,6 80 168,0 80 267,6 80 553,2 80 708,7
kapitálové výdavky 41 766,2 2 814,4 2 843,8 3 227,6 3 299,8 3 453,1 3 518,6

3 530,1

Schodok -61 523,9 -8 355,3 -8 401,3 - 6 583,4 6 207,0 6 790,8 5 479,1 6 388,3