Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2005

aktualizované dňa: 13. 07. 2005


v mil. Sk
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac apríl 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
1.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 11.4.
Príjmy spolu 257 226,0 73699,3 74385,1 74808,7 75127,0 75393,3 75780,9 76068,6
v tom:
1. daňové 201 993,4 65197,2 65852,5 66252,7 66512,5 66761,7 67096,4 67121,9
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 4 597,2 4 919,7 5 092,8 5 246,2 5 441,5 5 698,9 5 907,5
daň z príjmov PO 30 066,1 19001,9 19169,3 19261,9 19285,7 19307,0 19333,5 19344,3
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 528,5 1 530,4 1 536,4 1 536,8 1 537,7 1 537,0 1 542,3
DPH 117 338,7 28613,1 28777,3 28896,0 28952,7 28974,1 29016,4 28752,4
spotrebné dane 45 371,2 10753,4 10766,3 10768,4 10786,1 10789,3 10791,6 10850,1
2. nedaňové 15 613,8 4 940,8 4 964,6 4 987,7 5 036,6 5 053,7 5 088,8 5 350,7
3. granty a transfery 39 618,8 3 561,3 3 568,0 3 568,3 3 577,9 3 577,9 3 595,7 3 596,0
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 444,4 3 444,4 3 444,4 3 444,4 3 444,4 3 448,7 3 448,7
Výdavky spolu 318 749,9 65482,6 67176,2 68404,3 69426,5 70418,3 71763,1 72836,8
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 63006,8 64680,2 65898,5 66894,1 67875,1 69213,4 70278,1
kapitálové výdavky 41 766,2 2 475,8 2 496,0 2 505,8 2 532,4 2 543,2 2 549,7 2 558,7
Schodok -61 523,9 8 216,7 7 208,9 6 404,4 5 700,5 4 975,0 4 017,8 3 231,8

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac apríl 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 18.4. 19.4. 20.4.
Príjmy spolu 257 226,0 76686,7 77117,1 77417,0 77637,6 77 543,1 77 647,1 73 412,3
v tom:
1. daňové 201 993,4 67721,2 67892,6 68157,0 68342,6 68 104,9 68 164,5 63 892,4
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 6 182,1 6 318,5 6 434,6 6 518,8 6 390,9 6 275,2 1 902,0
daň z príjmov PO 30 066,1 19355,7 19376,4 19390,4 19418,4 19 437,5 19 450,8 19 479,5
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 666,4 1 672,9 1 718,2 1 803,6 1 898,3 1 904,1 1 904,9
DPH 117 338,7 28929,0 28921,3 28990,7 29091,3 28 812,5 28 958,7 29 012,4
spotrebné dane 45 371,2 10854,3 10862,4 10872,8 10876,0 10 884,0 10 886,4 10 895,9
2. nedaňové 15 613,8 5 363,1 5 620,5 5 655,7 5 690,4 5 745,3 5 768,4 5 805,2
3. granty a transfery 39 618,8 3 602,4 3 604,0 3 604,3 3 604,6 3 692,9 3 714,2 3 714,7
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 448,7 3 448,7 3 448,7 3 448,7 3 531,8 3 531,8 3 531,8
Výdavky spolu 318 749,9 73163,7 76699,7 77681,5 78446,6 79 059,7 79 176,7 81 832,0
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 70551,9 74073,7 75 053,0 75 788,7 76 287,9 76 393,0 79 037,8
kapitálové výdavky 41 766,2 2 611,8 2 626,0 2 628,5 2 657,9 2 771,8 2 783,7 2 794,2
Schodok -61 523,9 3 523,0 417,4 -264,5 -809,0 -1 516,6 -1 529,6 -8 419,7

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac apríl 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
21.4. 22.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4.
Príjmy spolu 257 226,0 73 727,1 74 125,5
76 774,8
89 674,8 90 511,5 89 550,9 90 627,1
v tom:
1. daňové 201 993,4 64 188,9 64 564,7 67 169,3 79 955,9 80 768,9 79 749,1 80 799,2
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 1 933,7 1 954,5 1 982,7 2 033,8 2 062,6 2 118,4 2 166,9
daň z príjmov PO 30 066,1 19 503,8 19 539,2 19 607,9 19 782,6 20 004,0 20 199,9 20 871,8
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 906,3 1 906,9 1 908,8 1 916,3 1 914,1 1 916,5 1 916,9
DPH 117 338,7 29 237,4 29 521,7 31 315,1 41 001,6 41 527,7  40 224,5 40 456,4
spotrebné dane 45 371,2 10 899,9 10 923,6 11 622,0 14 465,1 14 486,9 14 491,8 14 559,2
2. nedaňové 15 613,8 5 822,4 5 844,8 5 878,8 5 990,8 6 005,5 6 021,7 6 037,6
3. granty a transfery 39 618,8 3 715,8 3 716,0 3 726,7 3 728,1 3 737,1 3 780,1 3 790,3
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 531,8 3 531,8 3 531,8 3 531,8 3 531,8

3 573,1

3 573,1
Výdavky spolu 318 749,9 82 082,4 82 526,8 83 358,2 83 467,8 83 720,7 84 071,8 84 238,8
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 79 268,0 79 683,0 80 080,6 80 168,0 80 267,6 80 553,2 80 708,7
kapitálové výdavky 41 766,2 2 814,4 2 843,8 3 227,6 3 299,8 3 453,1 3 518,6

3 530,1

Schodok -61 523,9 -8 355,3 -8 401,3 - 6 583,4 6 207,0 6 790,8 5 479,1 6 388,3

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2005
  5. Apríl 2005

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.