Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2005

aktualizované dňa: 02. 09. 2005

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac august 2005 
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
1.8. 2.8.  3.8.  4.8.  5.8.  8.8.   
Príjmy spolu 257 226,0  155 440,6  156 458,2 156 635,4 156 809,2 156 859,3 157 267,8
v tom:
1. daňové 201 993,4 134 388,7 135 165,9 135 320,3  135 478,4 135 502,0 135 879,8
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 2 312,2 2 394,4 2 453,2   2 551,7  2 696,4  3 006,6
daň z príjmov PO 30 066,1  29 392,0  29 848,4  29 866,6  29 864,9  29 846,1  29 849,8
daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0  2 653,9  2 656,0  2 658,5  2 660,4  2 661,6  2 662,4
DPH 117 338,7 72 054,0  72 263,5  72 321,1 72 367,3 72 257,4  72 314,5
spotrebné dane 45 371,2  26 802,6  26 804,5  26 817,4  26 821,3  26 822,6  26 824,0
2. nedaňové 15 613,8  11 819,3  12 059,4  12 079,6  12 095,0  12 117,2  12 134,2
3. granty a transfery 39 618,8  9 232,6 9 232,9  9 235,5  9 235,8 9 240,1  9 253,8
- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7 8 831,9 8 831,9  8 831,9  8 831,9 8 831,9  8 835,1
Výdavky spolu 318 749,9 155 895,0   157 054,5 157 403,1  157 870,8  159 143,0  161 945,5
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 144 899,9  146 108,0 146 451,1  146 905,9  148 068,8  150 819,8
kapitálové výdavky 41 766,2 10 995,1  10 946,5  10 952,0  10 964,9  11 074,2 11 125,7
Schodok -61 523,9 -454,4  -596,3 -767,7  -1 061,6  -2 283,7 -4 677,7
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
9.8. 10.8.  11.8.  12.8.  15.8.  16.8.   
Príjmy spolu 257 226,0  157 747,1 158 115,8 158 675,5 160 298,0 157 218,0 157 613,6
v tom:
1. daňové 201 993,4 136 336,6  136 688,7 136 993,5 138 339,7 135 160,6 135 527,4
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4  3 327,6  3 671,4  3 906,3  4 136,8  1 049,8  1 221,7
daň z príjmov PO 30 066,1  29 860,0  29 861,1  29 873,0  29 876,1  29 876,6  29 885,4
daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0  2 664,6  2 666,1  2 687,8  2 723,8  2 785,5  2 877,4
DPH 117 338,7 72 427,1 72 424,8  72 457,4  73 526,0  73 522,5 73 611,7 
spotrebné dane 45 371,2 26 829,8  26 831,5  26 831,3  26 835,6  26 836,0  26 836,7
2. nedaňové 15 613,8 12 153,4  12 169,7  12 424,5  12 447,0  12 471,4  12 500,2
3. granty a transfery 39 618,8 9 257,1  9 257,4  9 257,5  9 511,3 9 586,0  9 586,0
- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7 8 835,1  8 835,1  8 835,1  9 088,1  9 162,1  9 162,1
Výdavky spolu 318 749,9 162 995,1  163 674,1 164 183,6 165 053,4 166 634,6  168 039,4
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 151 855,3  152 529,4  152 944,2  153 717,5  155 137,8  156 534,1
kapitálové výdavky 41 766,2 11 139,8  11 144,7  11 239,4  11 335,9  11 496,8 11 505,3
Schodok -61 523,9 -5 248,0  -5 558,3 -5 508,1  -4 755,4  -9 416,6  -10 425,8
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
17.8. 18.8.  19.8.  22.8.  23.8.  24.8.   
Príjmy spolu 257 226,0  156 842,3  156 911,2  156 682,3  155 895,2  156 547,6  153 444,6
v tom:
1. daňové 201 993,4  134 647,3  134 696,0 134 423,3 133 588,7 134 185,1 131 007,1
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4  1 281,8  1 329,9  1 369,4  1 430,8  1 463,3  1 538,3
daň z príjmov PO 30 066,1  29 895,8  29 902,8  29 861,6  29 869,3  29 888,4  29 944,8
daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0  2 878,0  2 876,5  2 881,9  2 882,5  2 882,6  2 883,8
DPH 117 338,7  72 654,2  72 585,7  72 284,5  71 363,8  71 894,8  68 516,0
spotrebné dane 45 371,2  26 838,4  26 862,9  26 882,7  26 892,6  26 898,2  26 949,1
2. nedaňové 15 613,8  12 601,6  12 620,9  12 664,0  12 711,4  12 764,5  12 839,2
3. granty a transfery 39 618,8  9 593,4  9 594,3  9 595,0  9 595,1 9 598,0  9 598,3
- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7  9 164,9  9 164,9  9 165,1  9 165,1  9 165,1  9 165,1
Výdavky spolu 318 749,9   168 667,5  171 144,3 171 422,1  172 218,2  172 516,9  172 916,8
v tom:
bežné výdavky 276 983,7  156 729,1  158 901,8  159 137,1  159 872,2  160 161,0  160 533,5
kapitálové výdavky 41 766,2  11 938,4  12 242,5  12 285,0  12 346,0  12 355,9 12 383,3
Schodok -61 523,9  -11 825,2  -14 233,1 -14 739,8  -16 323,0  -15 969,3  -19 472,2
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
25.8. 26.8.  30.8.  31.8.   
Príjmy spolu 257 226,0

157 489,1

 168 161,4

 169 057,2

 170 526,5
v tom:
1. daňové 201 993,4

 134 962,5

 145 465,1

146 226,0

147 510,2

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 1 570,1

 1 619,5

 1 673,6

 1 764,9

daň z príjmov PO 30 066,1

 30 026,9

 30 229,4

 30 522,3

 31 401,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 2 894,0

 2 896,4

 2 897,3

 2 897,0

DPH 117 338,7

 71 529,8

 78 522,9

 78 913,1

 79 103,8

spotrebné dane 45 371,2

 27 758,6

 30 999,1

 31 009,5

 31 112,0

2. nedaňové 15 613,8

 12 923,6

 12 952,9

 13 023,5

 13 167,2

3. granty a transfery 39 618,8

 9 603,0

 9 743,4

9 807,7

 9 849,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 9 168,8

 9 306,8

 9 370,9

 9 411,2

Výdavky spolu 318 749,9

 173 106,7

 173 357,1

173 807,5

 175 591,0
v tom:
bežné výdavky 276 983,7

 160 695,3

 160 867,9

 161 245,0

 162 511,9
kapitálové výdavky 41 766,2

 12 411,4

 12 489,2

 12 562,5

13 079,1

Schodok -61 523,9

 -15 617,6

 -5 195,7

 -4 750,3

 -5 064,5