Dotácie na základe uznesenia vlády č. 499/2014 zo dňa 8.10.2014