Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2012

aktualizované dňa: 01. 10. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
03.09.12 04.09.12 05.09.12 06.09.12 07.09.12
Príjmy spolu 13 624 720 7 174 014 7 193 001 7 209 676 7 225 797 7 251 993
v tom:
1. daňové 9 227 958 5 622 449 5 635 550 5 651 167 5 665 687 5 688 953
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 88 617 93 890 99 565 109 484 131 613
daň z príjmov PO 1 863 529 1 278 481 1 279 423 1 280 242 1 280 883 1 280 929

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 118 793 118 944 119 023 119 295 121 568
DPH 4 805 336 2 798 885 2 805 613 2 814 569 2 818 204 2 818 960
spotrebné dane 2 061 944 1 305 659 1 305 659 1 305 742 1 305 790 1 305 850
2. nedaňové 795 919 491 193 494 386 495 252 498 711 498 965
3. granty a transfery 3 600 843 1 060 372 1 063 065 1 063 257 1 063 399 1 064 075
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 044 290 1 046 793 1 046 908 1 046 908 1 046 908
Výdavky spolu 17 299 980 10 194 260 10 214 699 10 244 373 10 277 579 10 375 060
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 9 168 517 9 183 312 9 204 250 9 231 488 9 325 650
kapitálové výdavky 2 442 425 1 025 743 1 031 387 1 040 123 1 046 091 1 049 410
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 020 246 -3 021 698 -3 034 697 -3 051 782 -3 123 067
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
10.09.12 11.09.12 12.09.12 13.09.12 14.09.12
Príjmy spolu 13 624 720 7 292 253 7 341 309 7 363 248 7 396 397 7 408 046
v tom:
1. daňové 9 227 958 5 710 215 5 737 196 5 755 360 5 787 096 5 797 735
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 146 889 164 389 176 798 188 836 199 182
daň z príjmov PO 1 863 529 1 280 962 1 281 535 1 281 981 1 282 647 1 282 605

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 121 662 122 348 122 882 123 598 125 379
DPH 4 805 336 2 822 794 2 831 004 2 835 680 2 850 837 2 849 089
spotrebné dane 2 061 944 1 305 870 1 305 876 1 305 973 1 306 456 1 306758
2. nedaňové 795 919 499 687 505 564 506 863 508 198 509 129
3. granty a transfery 3 600 843 1 082 351 1 098 549 1 101 025 1 101 103 1 101 182
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 065 180 1 081 241 1 083 628 1 083 628 1 083 635
Výdavky spolu 17 299 980  10 413 396 10 431 023 10 440 586 10 489 424 10 632 320
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 9 357 633 9 370 171 9 378 613 9 415 375 9 540 707
kapitálové výdavky 2 442 425 1 055 763 1 060 852 1 061 973 1 074 049 1 091 613
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 121 143 -3 089 714 -3 077 338 -3 093 027 -3 224 274
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
17.09.12 18.09.12 19.09.12 20.09.12 21.09.12
Príjmy spolu 13 624 720 7 458 457 7 478 670 7 846 005 7 766 209 7 617 524
v tom:
1. daňové 9 227 958 5 836 097 5 853 655 5 860 011 5 779 586 5 624 071
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 209 822 214 421 216 565 86 841 89 413
daň z príjmov PO 1 863 529 1 283 645 1 284 549 1 285 949 1 287 684 1 289 275

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 125 861 127 891 127 924 128 023 128 189
DPH 4 805 336 2 875 243 2 885 177 2 887 845 2 934 762 2 774 772
spotrebné dane 2 061 944 1 306 798 1 306 885 1 306 990 1 307 534 1 307 676
2. nedaňové 795 919 516 322 517 318 517 992 518 566 520 521
3. granty a transfery 3 600 843 1 106 038 1 107 697 1 468 002 1 468 057 1 472 932
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 088 322 1 089 832 1 090 568 1 090 568 1 095 385
Výdavky spolu 17 299 980 10 657 088 10 668 832 10 680 381 10 695 040 10 711 834
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 9 563 981 9 570 988 9 573 327 9 583 863 9 597 339
kapitálové výdavky 2 442 425 1 093 107 1 097 844 1 107 054 1 111 177 1 114 495
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 198 631 -3 190 162 -2 834 376 -2 928 831 -3 094 310
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
24.09.12 25.09.12 26.09.12 27.09.12 28.09.12
Príjmy spolu 13 624 720 7 703 056 7 920 781 8 111 347 8 166 018 8 202 210
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 704 508 5 915 554 6 099 584 6 153 209 6 185 666
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 93 016 95 821 100 036 103 290 108 959
daň z príjmov PO 1 863 529 1 292 117 1 301 093 1 314 577 1 327 268 1 349 674

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 128 205 128 249 128 311 128 421 128 451
DPH 4 805 336 2 848 394 3 014 370 3 063 973 3 080 754 3 085 060
spotrebné dane 2 061 944 1 308 025 1 341 264 1 457 926 1 478 712 1 478 756
2. nedaňové 795 919 524 941 526 580 533 111 533 989 535 814
3. granty a transfery 3 600 843 1 473 607 1 478 647 1 478 652 1 478 820 1 480 730
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 096 046 1 101 009 1 101 009 1 101 009 1 102 878
Výdavky spolu 17 299 980  10 718 074 10 735 175 10 749 377 10 770 936 10 787 841
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 9 603 090 9 610 798 9 617 288 9 625 019 9 630 735
kapitálové výdavky 2 442 425 1 114 984 1 124 377 1 132 089 1 145 917 1 157 106
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 015 018 -2 814 394 -2 638 030 -2 604 918 -2 585 631
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov