Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2011

aktualizované dňa: 01. 08. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
01.07.11 04.07.11 06.07.11 07.07.11 08.07.11
Príjmy spolu 13 147 834 5 575 890 5 551 921 5 587 704 5 610 770 5 647 777
v tom:
1. daňové 8 786 829 4 196 336 4 171 411 4 191 624 4 213 379 4 235 161
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 5 849 11 960 21 314 38 341 62 116
daň z príjmov PO 1 669 475 897 442 903 295 905 135 905 966 905 978

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 79 133 79 317 79 938 80 151 80 747
DPH 4 652 259 2 224 332 2 186 957 2 195 255 2 198 874 2 196 259
spotrebné dane 2 083 274 950 513 950 537 950 569 950 626 950 635
2. nedaňové 703 083 342 123 342 889 347 701 348 908 350 789
3. granty a transfery 3 657 922 1 037 431 1 037 621 1 048 379 1 048 483 1 061 827
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 025 544 1 025 544 1 036 269 1 036 269 1 049 519
Výdavky spolu 16 957 773 7 441 000 7 525 403 7 601 279 7 667 003 7 748 059
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 6 635 937 6 703 291 6 774 267 6 837 383 6 908 304
kapitálové výdavky 2 891 587 805 063 822 112 827 012 829 620 839 755
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 865 110 -1 973 482 - 2 013 575 -2 056 233 -2 100 282
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
11.07.11 12.07.11 13.07.11 14.07.11 15.07.11
Príjmy spolu 13 147 834 5 703 115 5 751 785 5 754 878 5 773 136 5 809 829
v tom:
1. daňové 8 786 829 4 265 742 4 289 237 4 290 623 4 307 864 4 319 463
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 80 970 94 359 106 608 119 094 125 363
daň z príjmov PO 1 669 475 906 236 906 735 907 004 907 885 904 062

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 82 855 83 131 83 240 84 676 88 223
DPH 4 652 259 2 205 504 2 214 782 2 200 033 2 202 371 2 207 943
spotrebné dane 2 083 274 950 643 950 695 950 765 950 856 950 903
2. nedaňové 703 083 373 679 378 088 379 757 380 381 389 703
3. granty a transfery 3 657 922 1 063 694 1 084 460 1 084 498 1 084 891 1 100 663
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 051 299 1 072 028 1 072 028 1 072 407 1 084 786
Výdavky spolu 16 957 773 7 783 888 7 799 317 7 843 243 7 974 469 8 030 895
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 6 940 959 6 952 298 6 984 917 7 097 639 7 151 615
kapitálové výdavky 2 891 587 842 929 847 019 858 326 876 830 879 280
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 080 773 -2 047 532 -2 088 365 -2 201 333 -2 221 066
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
18.07.11 19.07.11 20.07.11 21.07.11 22.07.11
Príjmy spolu 13 147 834 5 876 481 5 953 494 5 838 824 5 867 550 5 799 939
v tom:
1. daňové 8 786 829 4 348 126 4 415 966 4 298 621 4 324 051 4 248 666
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 132 369 134 707 -1 120 702 1 815
daň z príjmov PO 1 669 475 904 531 904 912 906 891 908 155 906 071

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 89 673 89 891 90 066 90 091 90 115
DPH 4 652 259 2 227 712 2 292 580 2 308 778 2 330 974 2 246 512
spotrebné dane 2 083 274 950 863 950 894 951 019 951 136 961 160
2. nedaňové 703 083 390 682 392 183 394 783 397 998 398 843
3. granty a transfery 3 657 922 1 137 673 1 145 345 1 145 420 1 145 501 1 152 430
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 121 786 1 129 098 1 129 098 1 129 098 1 136 016
Výdavky spolu 16 957 773 8 059 405 8 078 846 8 097 970 8 129 455 8 144 734
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 7 174 673 7 182 139 7 189 066 7 209 564 7 216 784
kapitálové výdavky 2 891 587 884 732 896 707 908 904 919 891 927 950
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 182 924 -2 125 352 -2 259 146 -2 261 905 -2 344 795
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
25.07.11 26.07.11 27.07.11 28.07.11 29(31).07.11
Príjmy spolu 13 147 834 6 040 138 6 606 306 6 459 625 6 487 016 6 569 387
v tom:
1. daňové 8 786 829 4 461 354  5 009 649 4 862 219 4 885 404 4 921 326
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 4 878 6 839 7 052 8 531 10 869
daň z príjmov PO 1 669 475 910 720 918 058 928 450 942 093 968 691

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 90 154 90 357 90 381 90 406 90 423
DPH 4 652 259 2 434 828 2 826 729 2 667 817 2 675 800 2 682 475
spotrebné dane 2 083 274 977 765 1 124 651 1 125 496 1 125 540 1 125 528
2. nedaňové 703 083 399 795 411 791 412 452 413 163 459 428
3. granty a transfery 3 657 922 1 178 989 1 184 866 1 184 954 1 188 449 1 188 633
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 162 492 1 167 820 1 167 820 1 171 309 1 171 444
Výdavky spolu 16 957 773 8 152 511 8 178 421 8 190 382 8 200 944 8 244 396
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 7 222 445 7 233 943 7 238 940 7 242 772 7 251 223
kapitálové výdavky 2 891 587 930 066 944 478 951 442 958 172 993 173
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 112 373 -1 572 115 -1 730 757 -1 713 928 -1 675 009
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov