Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2011

aktualizované dňa: 01. 07. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
01.06.11 02.06.11 03.06.11 06.06.11 07.06.11
Príjmy spolu 13 147 834 4 437 271 4 440 931 4 477 104 4 497 715 4 518 356
v tom:
1. daňové 8 786 829 3 227 201 3 230 028 3 238 780 3 258 179 3 277 327
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -95 755 -93 033 -87 724 -81 346 -70 854
daň z príjmov PO 1 669 475 638 922 640 181 639 990 640 180 640 554

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 67 572 67 773 67 856 67 939 67 993
DPH 4 652 259 1 820 058 1 818 689 1 822 219 1 834 947 1 843 147
spotrebné dane 2 083 274 778 617 778 624 778 641 778 656 778 677
2. nedaňové 703 083 276 385 277 071 291 334 292 523 293 733
3. granty a transfery 3 657 922 933 685 933 832 946 990 947 013 947 296
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 923 636 923 636 936 677 936 677 936 867
Výdavky spolu 16 957 773 6 364 123 6 387 854 6 435 395 6 475 692 6 511 790
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 5 687 133 5 709 037 5 752 508 5 787 927 5 818 886
kapitálové výdavky 2 891 587 676 990 678 817 682 887 687 765 692 904
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 926 852 -1 946 923 -1 958 291 -1 977 977 -1 993 434
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
08.06.11 09.06.11 10.06.11 13.06.11 14.06.11
Príjmy spolu 13 147 834 4 552 131 4 580 296 4 640 739 4 672 953 4 693 850
v tom:
1. daňové 8 786 829 3 309 726 3 337 063 3 352 575 3 383 800 3 402 128
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -58 393 -38 920 -22 285 -5 270 6 360 
daň z príjmov PO 1 669 475 640 651 641 687 640 859 641 323 641 814

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 69 890 70 165 71 219 71 634 72 509
DPH 4 652 259 1 861 071 1 867 650 1 866 225 1 876 371 1 881 578
spotrebné dane 2 083 274 778 691 778 661 778 730 778 775 778 896
2. nedaňové 703 083 295 043 295 732 296 909 297 784 300 310
3. granty a transfery 3 657 922 947 362 947 501 991 255 991 369 991 412
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 936 867 936 867 980 600 980 600 980 600
Výdavky spolu 16 957 773 6 562 751 6 635 586 6 679 200 6 709 510 6 734 034
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 5 865 476 5 926 916 5 965 771 5 993 944 6 007 610
kapitálové výdavky 2 891 587 697 275 708 670 713 429 715 566 726 424
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 010 620 -2 055 289 -2 038 461 -2 036 557 -2 040 184
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
15.06.11 16.06.11 17.06.11 20.06.11 21.06.11
Príjmy spolu 13 147 834 4 708 467 4 725 443 4 764 930 4 733 490 4 769 409
v tom:
1. daňové 8 786 829 3 407 454 3 421 797 3 454 021 3 416 086 3 446 275
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 14 359 19 992 23 738 -24 004 -21 945
daň z príjmov PO 1 669 475 642 186 641 563 647 199 648 544 665 373

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 75 901 77 810 77 912 77 945 78 024
DPH 4 652 259 1 875 097 1 882 441 1 905 097 1 913 491 1 924 723
spotrebné dane 2 083 274 778 926 779 001 779 082 779 108 779 091
2. nedaňové 703 083 309 549 310 441 311 613 312 468 313 669
3. granty a transfery 3 657 922 991 464 993 205 999 296 1 004 936 1 009 465
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 980 600 982 137 988 202 993 819 998 270
Výdavky spolu 16 957 773 6 861 336 6 907 553 6 928 241 6 951 010 6 960 630
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 6 132 251 6 177 978 6 194 108 6 202 607 6 208 201
kapitálové výdavky 2 891 587 729 085 729 575 734 133 748 403 752 429
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 152 869 -2 182 110 -2 163 311 -2 217 520 -2 191 221
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
22.06.11 23.06.11 24.06.11 27.06.11 28.06.11
Príjmy spolu 13 147 834 4 772 862 4 759 750 4 650 864 4 877 376 5 322 255
v tom:
1. daňové 8 786 829 3 446 165 3 430 321 3 297 595 3 522 680 3 956 352
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -20 151 -18 934 -17 631 -15 235 -12 848
daň z príjmov PO 1 669 475 668 701 673 745 672 524 689 607 707 945

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 78 064 78 547 78 593 78 636 78 657
DPH 4 652 259 1 917 532 1 894 331 1 745 593 1 936 952 2 209 043
spotrebné dane 2 083 274 780 992 781 535 797 252 810 192 950 297
2. nedaňové 703 083 317 176 318 018 332 964 334 264 337 157
3. granty a transfery 3 657 922 1 009 521 1 011 411 1 020 305 1 020 432 1 028 746
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 998 315 1 000 146 1 009 000 1 009 000 1 017 282
Výdavky spolu 16 957 773 6 973 231 6 990 346 7 009 933 7 019 207 7 037 682
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 6 217 316 6 227 078 6 235 509 6 240 929 6 244 664
kapitálové výdavky 2 891 587 755 915 763 268 774 424 778 278 793 018
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 200 369 -2 230 596 -2 359 069 -2 141 831 -1 715 427
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
29.06.11 30.06.11
Príjmy spolu 13 147 834 5 372 916 5 482 973
v tom:
1. daňové 8 786 829 4 003 939 4 112 598
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -9 921 -3 104
daň z príjmov PO 1 669 475 743 655 827 354

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 78 669 79 010
DPH 4 652 259 2 216 328 2 222 550
spotrebné dane 2 083 274 950 570 950 549
2. nedaňové 703 083 340 034 341 311
3. granty a transfery 3 657 922 1 028 943 1 029 064
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 017 282 1 017 282
Výdavky spolu 16 957 773 7 052 347 7 060 621
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 6 252 234 6 258 112
kapitálové výdavky 2 891 587 800 113 802 509
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 679 431 -1 577 648
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov