Kontrakty

Aktualizované dňa: 20.01.2020 12:36

  • + Rok 2020

    • Kontrakt uzatvorený medzi MFSR a DataCentrom na rok 2020
    • Kontrakt uzatvorený medzi MFSR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2020