Kontrakty

  • + Rok 2019

    • Kontrakt uzatvorený medzi MFSR a DataCentrom na rok 2019
    • Kontrakt uzatvorený medzi MFSR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2019