Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2015

aktualizované dňa: 03. 08. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
01.07.15 02.07.15 03.07.15 06.0.15 07.07.15
Príjmy spolu 14 494 921 6 550 110 6 574 658 6 600 949 6 625 170 6 652 530
v tom:
1. daňové 10 037 549 5 096 692 5 120 787 5 132 120 5 155 201 5 174 908
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -11 730 -5 550 2 124 12 396 25 711
daň z príjmov PO 2 305 081 1 451 117 1 459 698 1 461 500 1 462 779 1 463 763

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 94 180 94 521 94 668 94 735 94 925
DPH 5 254 631 2 481 287 2 487 367 2 488 965 2 500 244 2 505 242
spotrebné dane 2 090 987 976 828 976 850 976 796 976 844 976 900
2. nedaňové 1 144 220 659 822 660 225 664 220 664 753 665 246
3. granty a transfery 3 313 152 793 596 793 646 804 609 805 216 812 376
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 780 399 780 399 791 350 791 813 798 863
Výdavky spolu 17 478 558 7 961 364 7 996 469 8 172 680 8 220 046 8 243 674
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 6 779 806 6 810 473 6 915 803 6 943 088 6 962 748
kapitálové výdavky 2 546 833 1 181 558 1 185 996 1 256 877 1 276 958 1 280 926
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 411 254 -1 421 811 -1 571 731 -1 594 876 -1 591 144
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
08.07.15 09.07.15 10.07.15 13.07.15 14.07.15
Príjmy spolu 14 494 921 6 672 079 6 712 122 6 745 633 6 786 894 6 837 824
v tom:
1. daňové 10 037 549 5 192 942 5 231 580 5 263 118 5 302 503 5 331 026
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 38 743 67 971 93 133 112 895 128 446
daň z príjmov PO 2 305 081 1 464 945 1 465 955 1 465 276 1 466 483 1 468 571

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 95 329 95 582 95 938 98 112 99 085
DPH 5 254 631 2 508 561 2 516 564 2 523 049 2 537 000 2 546 586
spotrebné dane 2 090 987 976 991 977 006 977 027 977 101 977 302
2. nedaňové 1 144 220 666 655 668 046 669 992 671 309 671 995
3. granty a transfery 3 313 152 812 482 812 496 812 523 813 082 834 803
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 798 863 798 863 798 863 799 030 820 730
Výdavky spolu 17 478 558 8 303 597 8 405 866 8 450 768 8 495 265 8 522 786
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 7 014 264 7 109 369 7 140 915 7 167 625 7192 976
kapitálové výdavky 2 546 833 1 289 333 1 296 497 1 309 853 1 327 640 1 329 810
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 631 518 -1 693 744 -1 705 135 -1 708 371 -1 684 962
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
15.07.15 16.07.15 17.07.15 20.07.15 21.07.15
Príjmy spolu 14 494 921 6 856 519 6 889 791 6 872 020 6 730 300 6 756 009
v tom:
1. daňové 10 037 549 5 346 023 5 367 700 5 349 260 5 186 880 5 210 604
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 137 735 144 484 148 060 -33 474 -32 091
daň z príjmov PO 2 305 081 1 469 035 1 470 748 1 464 576 1 462 958 1 465 066

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 101 637 101 981 102 052 102 096 102 152
DPH 5 254 631 2 549 184 2 561 540 2 545 424 2 565 946 2 585 382
spotrebné dane 2 090 987 977 397 977 443 977 488 977 547 978 110
2. nedaňové 1 144 220 675 653 677 382 678 029 698 062 699 805
3. granty a transfery 3 313 152 834 843 844 709 844 731 845 358 845 600
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 820 730 830 546 830 546 831 170 831 170
Výdavky spolu 17 478 558 8 629 784 8 753 719 8 778 725 8 791 884 8 813 514
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 7 259 827 7 366 213 7 379 421 7 390 422 7 399 909
kapitálové výdavky 2 546 833 1 369 957 1 387 506 1 399 304 1 401 462 1 413 605
Schodok/Prebytok -2 983 637 - 1 773 265 -1 863 928 -1 906 705 -2 061 584 -2 057 505
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
22.07.15 23.07.15 24.07.15 27.07.15 28.07.15
Príjmy spolu 14 494 921 7 082 660 7 081 055 6 927 701 7 308 716 7 730 773
v tom:
1. daňové 10 037 549 5 233 729 5 228 311 5 073 552 5 452 812 5 871 621
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -30 770 -28 921 -27 568 -26 197 -25 941
daň z príjmov PO 2 305 081 1 469 704 1 473 887 1 479 147 1 486 284 1 509 990

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 102 308 102 637 102 746 102 835 102 896
DPH 5 254 631 2 602 033 2 583 311 2 403 447 2 672 426 3 005 932
spotrebné dane 2 090 987 978 467 984 959 1 003 033 1 104 379 1 165 108
2. nedaňové 1 144 220 701 006 704 806 706 133 707 816 710 847
3. granty a transfery 3 313 152 1 147 925 1 147 938 1 148 016 1 148 088 1 148 305
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 133 462 1 133 462 1 133 462 1 133 462 1 133 471
Výdavky spolu 17 478 558 8 841 803 8 857 855 8 909 665 8 922 510 8 973 682
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 7 420 183 7 424 776 7 437 967 7 446 829 7 456 852
kapitálové výdavky 2 546 833 1 421 620 1 433 079 1 471 698 1 475 681 1 516 830
Schodok/Prebytok -2 983 637 - 1 759 143 -1 776 800 -1 981 964 -1 613 794 -1 242 909
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
29.07.15 30.07.15 31.07.15
Príjmy spolu 14 494 92 7 772 367 7 826 917 7 906 981
v tom:
1. daňové 10 037 549 5 899 249 5 952 006 6 028 524
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -24 185 -22 318 -23 004
daň z príjmov PO 2 305 081 1 521 875 1 564 810 1 630 097

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 103 176 103 289 103 514
DPH 5 254 631 3 019 425 3 026 263 3 036 903
spotrebné dane 2 090 987 1 165 317 1 165 332 1 165 373
2. nedaňové 1 144 220 712 419 714 083 717 344
3. granty a transfery 3 313 152 1 160 699 1 160 828 1 161 113
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 145 611 1 145 611 1 145 729
Výdavky spolu 17 478 558 8 998 083 9 036 175 9 093 156
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 7 465 129 7 486 257 7 511 484
kapitálové výdavky 2 546 833 1 532 954 1 549 918 1 581 672
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 225 716 -1 209 258 -1 186 175
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov