Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Blogy ÚHP

Blogy v roku 2021

 

Očkovanie je najvyššia hodnota za peniaze

31. mája 2021 

Pandémia spôsobila obrovské škody v podobe straty ľudských životov, negatívnych efektov na zdravie a nepriaznivých vplyvov na ekonomiku. Slovensko zaplatí za pandémiu približne 5,6 miliardy eur, čo vychádza približne na 1 260 eur na dospelú osobu. Najlepším spôsobom ako znížiť spoločenské náklady je očkovanie, ktorého výdavky na zaočkovanie dospelého človeka vychádzajú na úrovni približne 40 eur ...viac

Inovatívna ekonomika, moderný štát, zdravá krajina 

8. marca 2021 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je súčasťou spoločnej reakcie krajín EÚ na silný pokles hospodárstva v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Slovenská ekonomika klesla v roku 2020 o 5,2 percenta. Približne 50-tisíc ľudí prišlo o prácu. Slovensko zároveň musí riešiť dlhodobú výzvu ako zabrániť stagnácii životnej úrovne. Kombinácia investícií, reforiem a efektívnych verejných politík umožní krajine opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ a dosiahnuť zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života na Slovensku  ...viac  

Hovoriť pravdu, aj v rozpočte 

2. marca 2021

 Efektívna verejná kontrola hospodárenia štátu potrebuje zrozumiteľné, spoľahlivé, úplné a včasné rozpočtové informácie. Slovensko je na tom podľa celosvetového rebríčku Open Budget Index dobre, v roku 2019 patrilo na 33. miesto zo 117 hodnotených krajín. Pomocou jednoduchých zmien by mohlo patriť medzi najlepších.  ...viac

Blogy v roku 2020

Španieli investovali veľmi veľa a veľmi zle, poučme sa z ich chýb

27. august 2020                

V posledných desaťročiach urobilo Španielsko obrovské investície do dopravnej infraštruktúry, aké v iných veľkých európskych krajinách nemajú obdobu. Po krajine sa preháňajú hypermoderné vlaky a rozsiahlejšou sieťou vysokorýchlostných železničných tratí sa vo svete môže pýšiť iba Čína. Pod pozlátkom modernizácie a rozvoja verejnej dopravy sa skrývajú veľké problémy. ...viac

 

Koľko stratia deti na budúcich príjmoch kvôli zatvoreným školám?

24. jún 2020
Opatrenia zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu výrazne obmedzili vzdelávací proces s potenciálne ďalekosiahlymi dôsledkami na zárobkový potenciál dnešných detí. Hoci úspech na trhu práce do istej miery závisí od vrodených schopností a skúseností získaných mimo formálneho vzdelávania, školy majú nenahraditeľné miesto vo formovaní kognitívnych schopností detí a v akumulácii ľudského kapitálu. Empirické štúdie skúmajúce vplyv vyučovacieho času na výsledky v testovaní a štúdie skúmajúce vzťah medzi testovanými zručnosťami a mzdovým ohodnotením umožňujú odhadnúť vplyv skráteného školského roka na budúce mzdy dnešných detí. ...viac

 

Zdravie v karanténe

16. apríl 2020
Vďaka rýchlym karanténnym opatreniam a disciplinovanosti obyvateľov sa Slovensku podarilo predísť prudkému šíreniu koronavírusu. Vyhli sme sa tvrdým dopadom na zdravie ľudí aj kolapsu zdravotníctva. Cena obmedzení je však vysoká a každým dňom rastie. Ovplyvňujú negatívne nielen ekonomiku, ale aj zdravie ľudí. Pri ďalšom postupe je preto potrebné vážiť pozitíva (relatívne pomalé šírenie koronavírusu) s negatívnymi vplyvmi na zdravie aj ekonomiku. ...viac

 

Cez deň učiteľ, večer za pokladňou? Aká je realita na Slovensku?

15. apríl 2020
Učitelia, ktorí po večeroch vykladajú tovar do regálov. Lekári, ktorí popri práci v nemocnici ordinujú vo vlastnej ambulancii, propagujú lieky a ešte si nechajú platiť za prednášky. V médiách sa takéto príbehy jednotlivcov objavujú pravidelne. Pozreli sme sa analyticky na to, aké bežné sú na Slovensku bočné príjmy, a či sú nevyhnutné kvôli nízkym platom vo verejnej správe. ...viac

 

Otázka za milión eur: čo je hodnota za peniaze (a čo už nie)

18. marec 2020
Jednou z prvých vecí, na ktorej sa lídri nastupujúcej vlády Igora Matoviča dohodli, je posilnenie úlohy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Spoločne s kolegami by sme podľa tejto dohody mali posudzovať každý investičný nákup nad jeden milión eur. Tento zámer vítam ...viac

 

Blogy v roku 2019

Štyri odporúčania pre Datacentrum (a slovenské IT)

31. október 2019
Podrobnejšie sme sa pozreli na Datacentrum v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PwC v rámci projektu Hodnota za peniaze, ktorým postupne revidujeme verejné výdavky vo verejnej správe, vrátane výdavkov Ministerstva financií SR, pod ktoré Datacentrum patrí. Podľa hodnotenia prevádzkuje Datacentrum systémy efektívne, náklady však môžu byť nižšie...viac

Efektívnejšia lieková politika

8. august 2019
Ministerstvo zdravotníctva sa zaviazalo ušetriť 50 miliónov eur znížením úhrad liekov. Opatrenie nebolo v navrhovanom znení a termíne realizované. Úsporu 40 miliónov však prinesie vývoj na trhu a nové opatrenie o zoskupovaní liekov. Potenciál ďalších úspor na liekoch odhadujeme na 80 až 100 miliónov eur. Tieto úspory umožnia investície do iných opatrení v zdravotníctve s potenciálom priniesť výrazne lepšie výsledky. Opatreniam v zdravotníctve sa podrobne venujeme v revízií výdavkov na zdravotníctvo, ktorej záverečnú správu predstavíme v októbri...viac

Sedem vecí, ktoré potrebujete vedieť o slovenskom pôdohospodárstve (z revízie výdavkov)

15. júl 2019
Slovensko dáva na pôdohospodárstvo zhruba miliardu ročne. Napriek podpore na hektár takmer na úrovni priemeru EÚ zaostávame v produktivite. Dominujú veľké farmy, pre malých môže byť problém dostať sa k pôde kvôli rozdrobenosti vlastníctva. Vidíme potenciál na zefektívnenie úradníckeho aparátu a zlepšenie fungovania štátnych lesov...viac

 

Blogy v roku 2018

Na prvom mieste pacient. Alebo farmafirmy?

23. október 2018
Na liekoch plytváme z verejných zdrojov minimálne 50 miliónov eur ročne. Úhradu z verejných zdrojov dostávajú viaceré lieky, ktoré majú lacnejšiu alternatívu s rovnakými medicínskymi účinkami. Podľa zákona by sa mali úhrady za lieky v rámci každej skupiny liekov s rovnakými účinkami upravovať každý štvrťrok, keďže vďaka vývoju postupne prichádzajú na trh nové, často lacnejšie lieky. Ministerstvo zdravotníctva to dlhodobo nerobí. Ušetrené peniaze by sa mohli použiť na iné, inovatívnejšie lieky alebo na inú formu zdravotnej starostlivosti s potenciálom zlepšiť výsledky zdravotníctva ...viac

Štátne IT 2.0 – Dokážeme konečne, že informatizácia vytvorí hodnotu za peniaze?

17. október 2018
Pri štátnych IT nákupoch platí, že chceme viac výhod pre občana a nižšie náklady. Pomôcť by mala nová metodika pre prípravu nákupov IT. Cenu a riešenie budeme získavať v prvom rade trhovou konzultáciou. Hľadáme funkčné, efektívne riešenie – Škodovku, nie Mercedes. Úspory budeme sledovať a merať, aby nezostali len na papieri ...viac

Skutočná hodnota za peniaze v doprave je prioritizácia

6. jún 2018
Analyticky podložený a verejný investičný plán pomôže stavať cesty a diaľnice rýchlejšie, efektívnejšie a premyslenejšie. Je to kľúčová priorita na najbližšie dva roky z hľadiska hodnoty za peniaze v doprave. Otázka nie je, či stavať, ale kde, kedy a v akom rozsahu. Súčasný stav našej cestnej siete je aj výsledkom toho, že doteraz taký plán neexistoval ...viac

Pri diaľniciach môžeme ísť buď britskou alebo španielskou cestou, rozdiel je obrovský

29. máj 2018
Veľká Británia nám môže byť inšpiráciou v dôraze na hodnotu za peniaze pri plánovaní diaľnic a dopravnej infraštruktúry. Španielsko je naopak varovným príkladom toho, ako by sa to nemalo robiť. Ich obrovská sieť diaľnic je slabo využívaná, niekde ani nie na úrovni bežnej cesty I. triedy. Ak chceme, aby cesty slúžili ľuďom a nie duchom, potrebujeme prioritne stavať projekty s vysokými ekonomickými prínosmi ...viac

 

Blogy v roku 2017

Ako vznikajú analýzy hodnoty za peniaze pri diaľniciach

25. október 2017
Aké sú skutočné prínosy diaľnice a ako sa počítajú? Prinášajú diaľnice ekonomický boom? Je dobre, že sa o výstavbe diaľnic diskutuje viac ako v minulosti a v tomto článku vysvetľujeme náš prístup k téme, pri ktorej sa rozhoduje o miliardách eur...viac