Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2007

aktualizované dňa: 02. 11. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

01.10.

02.10. 

03.10. 

04.10. 

05.10. 

08.10. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

230 409,4

232 102,7

232 537,2

232 810,1

234 300,0

237 821,1

v tom:
1. daňové

248 007,0

 184 561,6

 186 237,2

 186 506,9

 186 734,6

 187 104,9

 186 912,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 538,9

 681,0

 772,2

 914,0

 1 133,5

 1 549,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 43 026,9

 43 592,7

 43 632,9

 43 665,1

 43 689,6

 43 702,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 461,7

 4 464,8

 4 466,1

 4 462,8

 4 463,9

 4 466,3

DPH

135 654,0

 94 786,1

 95 749,8

 95 884,4

 95 941,5

96 064,9

 95 439,9

spotrebné dane

55 048,0

 40 967,2

 40 967,9

 40 970,2

 40 969,8

 40 971,4

 40 972,0

2. nedaňové

19 257,8

 15 977,2

 15 991,7

 16 048,2

 16 067,7

 17 089,5

 17 123,1

3. granty a transfery

43 206,7

 29 870,6

 29 873,8

 29 982,1

 30 007,8

 30 105,6

 33 785,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 14 546,1

 14 546,1

 14 637,9

 14 652,3

 14 745,0

 18 423,4

Výdavky spolu

348 857,5

234 544,7

236 267,7

238 444,5

239 042,7

240 972,9

242 712,4

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 209 650,3

 211 069,9

 212 840,6

 213 329,9

 215 117,0

 216 658,2

kapitálové výdavky

38 252,9

 24 894,4

 25 197,8

 25 603,9

 25 712,8

 25 855,9

26 054,2

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -4 135,3

 -4 165,0

 -5 907,3

 -6 232,6

 -6 672,9

 -4 891,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

09.10.

10.10. 

11.10. 

12.10. 

15.10. 

16.10. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

238 516,7

240 355,4

241 422,4

241 988,1

243 082,2

243 750,5

v tom:
1. daňové

248 007,0

 187 545,3

 189 304,2

189 790,0

 190 305,4

 191 319,9

 191 960,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 1 981,0

 2 311,1

2 695,4

 3 038,7

 3 366,3

 3 602,9

daň z príjmov PO

49 538,0

 43 718,6

 43 732,1

43 746,6

 43 762,2

 43 780,0

 43 797,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 477,0

 4 528,0

4 547,2

 4 600,1

 4 723,5

 4 839,0

DPH

135 654,0

95 604,6

96 966,5

97 027,9

 97 128,7

97 673,4

97 941,9 

spotrebné dane

55 048,0

 40 981,9

 40 983,7

 40 989,8

 40 992,4

 40 993,0

 40 995,5

2. nedaňové

19 257,8

 17 151,8

 17 219,3

 17 528,8

 17 545,5

 17 583,8

 17 601,2

3. granty a transfery

43 206,7

 33 819,6

 33 831,9

 34 103,6

 34 137,2

 34 178,5

 34 188,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 18 456,1

 18 457,2

 18 727,7

 18 755,5

 18 793,0

 18 798,5

Výdavky spolu

348 857,5

243 994,9

245 260,8

245 864,3

246 557,8

247 583,7

 248 803,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 217 877,5

 219 020,5

219 538,2

 220 174,6

 221 171,9

 222 204,5

kapitálové výdavky

38 252,9

 26 117,4

26 240,3

26 326,1

 26 383,2

 26 411,8

 26 599,0

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -5 478,2

 -4 905,4

-4 441,9

 -4 569,7

 -4 501,5

 -5 053,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

17.10.

18.10. 

19.10. 

22.10. 

23.10. 

24.10. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

243 492,3

243 838,9

240 683,8

240 626,3

242 074,8

243 630,4

v tom:
1. daňové

248 007,0

 191 595,1

 191 822,1

 188 368,0

 188 148,7

 189 567,4

 190 856,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 684,2

 3 737,9

 195,4

 252,3

 308,2

 386,8

daň z príjmov PO

49 538,0

 43 834,3

 43 852,9

 43 865,0

 43 898,3

 43 953,0

 44 010,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 839,7

 4 840,9

 4 842,2

 4 843,9

 4 846,4

 4 847,0

DPH

135 654,0

97 453,5

97 510,2

97 575,6 

97 253,6 

98 549,4

 99 675,4

spotrebné dane

55 048,0

 40 999,5

 41 000,8

 41 010,3

 41 020,9

 41 030,5

 41 056,0

2. nedaňové

19 257,8

 17 680,0

 17 699,5

 17 719,8

 17 845,3

 17 860,8

 17 946,9

3. granty a transfery

43 206,7

 34 217,2

 34 317,3

 34 596,0

 34 632,3

 34 646,7

 34 827,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 18 825,9

 18 922,6

 19 001,9

 19 012,1

 19 012,1

 19 192,3

Výdavky spolu

348 857,5

249 587,8

250 078,5

251 581,9

 251 946,6

 252 248,9

252 643,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 222 735,2

 222 988,4

224 271,6

 224 513,9

224 762,6

 224 991,2

kapitálové výdavky

38 252,9

 26 852,6

 27 090,1

 27 310,3

 27 432,7

27 486,3

 27 652,3

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -6 095,5

 -6 239,6

 -10 898,1

 -11 320,3

 -10 174,1

 -9 013,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

25.10.

26.10. 

29.10. 

30.10. 

31.10. 

   
Príjmy spolu

310 471,5

244 375,0

259 771,5

260 849,5

261 623,5

 263 061,8

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 191 523,5

 206 747,9

 207 810,7

 208 550,6

209 914,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 437,9

 521,6

 581,4

 656,3

 762,0

daň z príjmov PO

49 538,0

 44 108,1

 44 315,9

 44 520,2

 44 892,4

 45 886,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 848,3

 4 877,4

 4 874,6

4 876,8 

 4 868,8

DPH

135 654,0

98 835,4

109 720,5

110 520,9

110 789,2

 111 059,3

spotrebné dane

55 048,0

 42 412,2

 46 409,4

 46 410,3

 46 432,6

 46 433,7

2. nedaňové

19 257,8

 17 993,3

 18 013,4

 18 027,2

 18 050,0

 18 106,7

3. granty a transfery

43 206,7

 34 858,2

 35 010,2

 35 011,6

 35 022,9

 35 041,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 19 217,8

 19 368,2

 19 368,2

 19 368,2

19 383,6

Výdavky spolu

348 857,5

253 161,2

253 435,7

253 988,2

254 144,4

256 174,0

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 225 224,2

 225 398,6

 225 727,2

 225 831,1

227 640,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 27 937,0

 28 037,1

 28 261,0

 28 313,3

28 534,0

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -8 786,2

 6 335,8

 6 861,3

 7 479,1

6 887,8

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtovúdaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov