Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznamy sankcionovaných osôb

Zoznamy sankcionovaných osôb (fyzických osôb aj právnických osôb) sú súčasťou príloh rezolúcií Bezpečnostnej Rady OSN („BR OSN“) a príloh jednotlivých nariadení EÚ, ktoré zaväzujú všetky finančné inštitúcie členských štátov okamžite zmraziť finančné a ekonomické zdroje sankcionovaných osôb. Sankcie sú prijímané transpozíciou sankčných rezolúcií BR OSN. To znamená, že po vydaní rezolúcie BR OSN je potrebné predmetnú rezolúciu implementovať v čo najkratšom čase do nariadenia EÚ alebo do spoločnej pozície EÚ. Súčasne EÚ má právomoc prijímať vlastné autonómne sankcie voči osobám, ktoré sú občanmi členských krajín EÚ.

SR splnila požiadavku vytvorenia národného mechanizmu v oblasti režimu administratívneho výkonu medzinárodných sankcií osobitne podľa rezolúcií BR OSN, a to zabezpečením procesu okamžitého preberania sankcií BR OSN – zmrazenie aktív sankcionovaných osôb bezodkladne, a to legislatívou o vykonávaní medzinárodných sankcií - Zákon č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.