Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zoznamy sankcionovaných osôb

Zoznamy sankcionovaných osôb (fyzických osôb aj právnických osôb) sú súčasťou príloh rezolúcií Bezpečnostnej Rady OSN („BR OSN“) a príloh jednotlivých nariadení EÚ, ktoré zaväzujú všetky finančné inštitúcie členských štátov okamžite zmraziť finančné a ekonomické zdroje sankcionovaných osôb. Sankcie sú prijímané transpozíciou sankčných rezolúcií BR OSN. To znamená, že po vydaní rezolúcie BR OSN je potrebné predmetnú rezolúciu implementovať v čo najkratšom čase do nariadenia EÚ alebo do spoločnej pozície EÚ. Súčasne EÚ má právomoc prijímať vlastné autonómne sankcie voči osobám, ktoré sú občanmi členských krajín EÚ.

SR splnila požiadavku vytvorenia národného mechanizmu v oblasti režimu administratívneho výkonu medzinárodných sankcií osobitne podľa rezolúcií BR OSN, a to zabezpečením procesu okamžitého preberania sankcií BR OSN – zmrazenie aktív sankcionovaných osôb bezodkladne, a to legislatívou o vykonávaní medzinárodných sankcií - Zákon č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Sankcie EÚ a OSN
  4. Oblasť medzinárodných sankcií EÚ a OSN
  5. Zoznamy sankcionovaných osôb

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.