Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kontakty na príslušné štátne orgány v oblasti medzinárodných sankcií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5958 3038
www.finance.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel: 00421 2 4854 1111
Fax: 00421 2 4333 7827
www.economy.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 5949 4111
Fax: 00421 2 5249 4794
www.telecom.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Tel.: 00421 2 20482 111
Fax: 00421 2 20482 271
www.culture.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5937 4111
Fax: 00421 2 5937 4335
www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5094 1111
Fax: 00421 2 5094 4397
www.minv.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 2046 0000
www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5935 3111
Fax: 00421 2 5935 3600
www.justice.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12,
811 09 Bratislava
Tel.: 00421 2 529 210 77
http://www.mpsr.sk/

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
Tel.: 00421 960 112 233
https://www.mod.gov.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2,
833 36 Bratislava
Tel.: 00421 2 5978 1111
https://www.mzv.sk/

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava
Tel.: 00421 2 546 506 58
https://www.health.gov.sk/Titulka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1,
812 35 Bratislava
Tel.: 00421 2 595 611 11
https://www.minzp.sk/