Vzor tlačiva oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky