Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2014

aktualizované dňa: 03. 11. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
01.10.14 02.10.14 03.10.14 06.10.14 07.10.14
Príjmy spolu 14 108 312 8 854 720 8 873 379 8 872 536 8 906 764 8 928 919
v tom:
1. daňové 8 690 538 6 635 101 6 652 254 6 649 612 6 681 785 6 702 388
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 123 487 127 596 133 506 141 316 153 383
daň z príjmov PO 1 434 995 1 486 634 1 488 518 1 488 990 1 489 842 1 490 870

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 139 509 139 712 139 818 139 878 140 291
DPH 4 901 752 3 379 864 3 390 641 3 382 323 3 405 497 3 412 551
spotrebné dane 1 936 957 1 482 144 1 482 338 1 481 518 1 481 790 1 481 884
2. nedaňové 1 397 769 1 516 464 1 517 309 1 518 755 1 520 699 1 521 506
3. granty a transfery 4 020 005 703 155 703 816 704 169 704 280 705 025
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 438 119 438 702 438 702 438 702 438 702
Výdavky spolu 17 391 917  10 916 620 11 016 557 11 072 978 11 116 105 11 138 502
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 9 782 832 9 864 925 9 901 059 9 925 202 9 945 469
kapitálové výdavky 2 528 669 1 133 788 1 151 632 1 171 919 1 190 903 1 193 033
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 061 900 -2 143 178 -2 200 442 -2 209 341 -2 209 583
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
08.10.14 09.10.14 10.10.14 13.10.14 14.10.14
Príjmy spolu 14 108 312 8 949 825 8 982 782 9 009 527 9 043 222 9 077 772
v tom:
1. daňové 8 690 538 6 722 167 6 749 130 6 771 408 6 801 463 6 834 254
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 168 144 189 185 208 878 229 046 241 948
daň z príjmov PO 1 434 995 1 491 362 1 491 607 1 492 178 1 487 392 1 488 169

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 140 540 140 660 141 488 143 000 144 166
DPH 4 901 752 3 416 677 3 422 193 3 423 318 3 433 396 3 451 145
spotrebné dane 1 936 957 1 482 026 1 482 063 1 482 116 1 482 133 1 482 324
2. nedaňové 1 397 769 1 522 558 1 523 733 1 524 411 1 526 764 1 528 319
3. granty a transfery 4 020 005 705 100 709 919 713 708 714 995 715 199
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 438 732 443 450 447 205 448 470 448 580
Výdavky spolu 17 391 917 11 201 293 11 277 886 11 314 957 11 363 589 11 394 849
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 10 004 430 10 078 051 10 101  330 10 142 164 10 161 004
kapitálové výdavky 2 528 669 1 196 863 1 199 835 1 213 627 1 221 425 1 233 845
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 251 468 -2 295 104 -2 305 430 -2 320 367 -2 317 077
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
15.10.14 16.10.14 17.10.14 20.10.14 21.10.14
Príjmy spolu 14 108 312 9 097 711 9 116 193 9 103 845 9 007 649 9 073 897
v tom:
1. daňové 8 690 538 6 850 809 6 863 264 6 847 417 6 748 545 6 809 565
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 251 483 256 927 261 118 120 073 123 036
daň z príjmov PO 1 434 995 1 488 831 1 489 852 1 491 093 1 491 643 1 486 945

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 146 044 147 835 147 920 148 027 148 106
DPH 4 901 752 3 455 569 3 459 669 3 438 244 3 479 508 3 541 386
spotrebné dane 1 936 957 1 482 373 1 482 467 1 482 525 1 482 772 1 483 561
2. nedaňové 1 397 769 1 531 672 1 537 649 1 541 122 1 543 754 1 548 943
3. granty a transfery 4 020 005 715 230 715 280 715 306 715 350 715 389
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 448 580 448 614 448 619 448 619 448 619
Výdavky spolu 17 391 917 11 450 833 11 505 173 11 575 913 11 595 250 11 611 545
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 10 210 954 10 253 404 10 313 805 10 323 439 10 332 453
kapitálové výdavky 2 528 669 1 239 879 1 251 769 1 262 108 1 271 811 1 279 092
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 353 122 -2 388 980 -2 472 068 -2 587 601 -2 537 648
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
22.10.14 23.10.14 24.10.14 27.10.14 28.10.14
Príjmy spolu 14 108 312 9 098 605 9 117 288 8 924 005 9 254 855 9 607 053
v tom:
1. daňové 8 690 538 6 833 192 6 846 845 6 651 328 6 980 913 7 332 268
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 124 535 126 768 128 205 130 656 133 186
daň z príjmov PO 1 434 995 1 488 961 1 482 662 1 486 179 1 495 930 1 508 292

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 148 142 148 472 148 508 148 804 149 230
DPH 4 901 752 3 557 008 3 572 362 3 360 225 3 581 940 3 860 027
spotrebné dane 1 936 957 1 488 010 1 490 048 1 501 690 1 597 058 1 655 002
2. nedaňové 1 397 769 1 550 002 1 555 005 1 557 163 1 558 259 1 558 803
3. granty a transfery 4 020 005 715 411 715 438 715 514 715 683 715 982
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 448 619 448 619 448 619 448 752 449 029
Výdavky spolu 17 391 917  11 624 071 11 640 118 11 656 939 11 675 842 11 695 266
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 10 338 197 10 346 241 10 357 616 10 370 741 10 377 302
kapitálové výdavky 2 528 669 1 285 874 1 293 877 1 299 323 1 305 101 1 317 964
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 525 466 -2 522 830 -2 732 934 -2 420 987 -2 088 213
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
29.10.14 30.10.14 31.10.14
Príjmy spolu 14 108 312 9 644 245 9 671 020 9 720 803
v tom:
1. daňové 8 690 538 7 363 985 7 387 994 7 434 979
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 134 856 137 043 140 334
daň z príjmov PO 1 434 995 1 517 236 1 528 115 1 568 573

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 149 259 149 499 149 551
DPH 4 901 752 3 881 025 3 891 436 3 894 459
spotrebné dane 1 936 957 1 655 074 1 655 363 1 655 529
2. nedaňové 1 397 769 1 564 262 1 566 965 1 569 773
3. granty a transfery 4 020 005 715 998 716 061 716 051
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 449 029 449 029 449 029
Výdavky spolu 17 391 917  11 716 103 11 726 596 11 844 647
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 10 385 144 10 389 395 10 482 875
kapitálové výdavky 2 528 669 1 330 959 1 337 201 1 361 772
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 071 858 -2 055 576 -2 123 844
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov