Zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce

Rozvojmajstri

MF SR sa v rámci Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2014-2018 zaviazalo vytvoriť tzv. kontaktné miesto pre podnikateľský sektor (Private Sector Liaison Officer, PSLO). Na základe tohto záväzku bol v roku 2015 spustený program Rozvojmajstri, ktorého cieľom je pomôcť slovenským firmám a expertom presadiť sa v projektoch medzivládnych organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií, ako napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj, Skupina Svetovej banky a rôzne agentúry OSN. Slovensko touto aktivitou reaguje aj na medzinárodné snahy na zvýšenie financovania rozvojových projektov zo súkromných zdrojov.

Program Rozvojmajstri implementuje slovenská poradenská spoločnosť Aspiro, ktorá zvíťazila v medzinárodnom tendri UNDP. Rozvojmajstri sa venujú cieleným tréningom a konzultáciám identifikovaných firiem, ktoré prejavili záujem o vstup do podnikania v rozvojom svete. Zároveň aktívne budujú kontakty s predstaviteľmi spomínaných inštitúcií a prepájajú ich s potenciálnymi účastníkmi verejných súťaží.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.rozvojmajstri.sk/.

V prípade otázok sa prosím obráťte na Soňu Gabčovú alebo Viktóriu Mlynárčikovú.

Zvýhodnené vývozné úvery

MF SR sa dlhodobo snaží podporovať zapojenie slovenského podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce v zmysle „doing good by doing business“. Novým mechanizmom, ktorý si kladie za cieľ zjednodušiť prienik a uplatnenie slovenských podnikateľov na trhoch v rozvojových krajinách, sú zvýhodnené vývozné úvery. Schéma tejto úverovej podpory je realizovaná v spolupráci s EXIMBANKOU SR a jej špecifikom je poskytnutie tzv. grantového elementu v prospech odberateľa slovenských tovarov a služieb (verejného dlžníka z rozvojovej krajiny). Zvýhodnený úver na strane slovenského exportéra či podnikateľa zníži vnímané riziko a na strane rozvojovej krajiny zvýši platobnú schopnosť a atraktivitu slovenskej ponuky. Bližšie informácie nájdete na stránke EXIMBANKY SR.

V prípade otázok kontaktujte Soňu Gabčovú.