Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prehlásenie o používaní cookies

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.Box 82, 817 82 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) s cieľom zabezpečenia správneho fungovania svojich webových stránok a zvýšenia používateľského komfortu využíva  súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie a zobrazovanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do používateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej používateľské zlepšovanie. Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na stránke www.aboutcookies.org .

Na našich webových stránkach (www.mfsr.skwww.fininfo.sk , https://ces.mfsr.sk/ , https://e-fakturacia.mfsr.sk/ ) sa používajú nasledovné súbory cookies uvedené v tabuľke nižšie:

Názov Poskytovateľ Popis Typ Platnosť

Nevyhnutné cookies
(cookies používané na účely správneho optimálneho spôsobu zobrazenia a zabezpečenia funkcionality webových stránok prevádzkovateľa)

enableCookieCategory www.mfsr.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. http 1 rok
JSESSIONID www.mfsr.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu webovej stránky) pomocou náhodne vygenerovaného kódu http session
cookies-gdpr-policy www.mfsr.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty http 1 rok
lng www.mfsr.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky http 30 dní
TSxxxxxxxx www.mfsr.sk Bezpečnostný reťazec na kontrolu integrity http session

Štatistické cookies
(cookies používané na štatistické účely)

statBrowserIdNew www.mfsr.sk Používa sa na rozlíšenie používateľov a ich návštev pre štatistické účely http 60 dní
_ga www.mfsr.sk Používa sa na rozlíšenie používateľov http 2 roky
_gat www.mfsr.sk Tento súbor cookie sa používa na zníženie počtu žiadostí. Ide o súbory cookie tretích strán, ktoré sú umiestnené na vašom zariadení, aby nám umožnili používať službu Google Analytics. Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku http 10 minút
_gid www.mfsr.sk Používa sa na rozlíšenie používateľov http 1 deň

Spracúvanie cookies je realizované v súlade s ustanovením § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Používanie nevyhnutných cookies na webových stránkach prevádzkovateľa je možné aj bez vášho súhlasu.

Informácia o nastavení cookies

V prípade, že chcete zmeniť vaše nastavenia cookies (odvolať váš súhlas s ich spracúvaním) môžete tak urobiť v nastavenia cookies. Nastavenie cookies môžete upravovať aj prostredníctvom nastavení vášho webového prehliadača, kde môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce súbory cookies a pod.

Vo svojom webovom prehliadači môžete kedykoľvek vypnúť aj nevyhnutné cookies, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou našich webových stránok pri vašom prehliadaní. Inštaláciu štatistických súborov cookies môžete zablokovať zmenou v nastaveniach súborov cookies, taktiež prezeraním webových stránok v anonymnom režime (inkognito režim) alebo aktiváciou funkcie "Nesledovať" vo vašom webovom prehliadači.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete na:

Informácia o Google analytics

Prevádzkovateľ využíva službu Google analytics od spoločnosti Google Inc. Služba Google analytics predstavuje analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovanie štatistických výstupov o návštevnosti webových stránok prevádzkovateľa. Uvedená funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie webových stránok prevádzkovateľa avšak prevádzkovateľ ju využíva na monitoring prevádzky webových stránok a ich zlepšovanie.

Súbory cookies generujú nasledujúce informácie o používaní našich webových stránok:

  • typ a verzia prehliadača,
  • použitý operačný systém,
  • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
  • označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
  • čas odoslania požiadavky na server.

Prevádzkovateľ pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) návštevníkov (dotknutých osôb). To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov na strane spoločnosti Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor __ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť na: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk .

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok prevádzkovateľa je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít, ktoré používateľ na webových stránkach prevádzkovateľa realizoval) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu vášho správania na webových stránkach prevádzkovateľa využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky. Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa webovej stránky prevádzkovateľa ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana vášho súkromia. Informácie získané počas používania webových stránok prevádzkovateľa sa používajú na vyhodnotenie vášho používania webových stránok prevádzkovateľa, vystavenie  reportov o aktivitách na webových stránkach a poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok prevádzkovateľa.

Takémuto spracúvaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics je možné zabrániť nastavením webového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do vášho webového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics nájdete v Podmienkach ochrany súkromia.

Informácia o stránkach tretích strán

Naše webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy (linky) na webové stránky tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Informácia o automatizovanom rozhodovaní

Prevádzkovateľ aktuálne nevykonáva s cookies také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutí s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Informácia o prenose údajov

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v zmysle GDPR dochádza v podmienkach prevádzkovateľa v rámci využívania služieb príjemcu osobných údajov, ktorým je poskytovateľov analytických a štatistických služieb (Google Inc.). V uvedenom prípade dochádza k cezhraničnému prenosu do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou. Nižšie prevádzkovateľ uvádza odkaz na primerané alebo vhodné záruky vo vzťahu k prenosom do USA: 

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle čl. 46 GDPR
Google Inc. https://policies.google.com/privacy?hl=enUS https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania cookies a vašich práv môžete kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa: zodpovedna.osoba@mfsr.sk alebo navštívte našu webovú stránku Ochrana osobných údajov

Informácie o zmenách Vyhlásenia o cookies

Toto Vyhlásenie o cookies môže prevádzkovateľ z času na čas upraviť alebo doplniť. V prípade, ak dôjde k zmene alebo doplneniu tohto Vyhlásenia o cookies, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedenej v hornej časti tejto stránky. Upravené alebo doplnené Vyhlásenie o cookies bude vo vzťahu k vám a vašim informáciám účinné od uvedeného dátumu. Prevádzkovateľ preto odporúča pravidelne kontrolovať toto vyhlásenie o cookies, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies používa.

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
V Bratislave, august 2022