Zoznam dotácií poskytnutých podľa uznesenia vlády č. 672 zo dňa 5.12.2012