Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2005

aktualizované dňa: 01. 12. 2005

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac november 2005 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
2.11. 3.11.  4.11.  7.11.  8.11.  9.11.   
Príjmy spolu

257 226,0

215 655,5

 216 198,4

 216 564,1

 217 177,3  217 518,4

218 044,4

v tom:
1. daňové

201 993,4

187 076,7

 187 462,5

187 780,5

188 372,9

188 678,5

189 112,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

2 604,3

 2 706,1

 2 806,0

 3 002,5

3 297,3

 3 680,4

daň z príjmov PO

30 066,1

 37 727,9

 37 738,2

 37 753,6

37 768,4

 37 776,9

 37 784,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 3 373,1

3 374,4

 3 379,3

3 382,0

 3 384,0

 3 386,9

DPH

117 338,7

101 840,5

 102 102,4

102 287,1

 102 648,8

102 643,0

 102 672,1

spotrebné dane

45 371,2

 40 067,5

 40 068,5

 40 075,8

 40 086,5

 40 086,9

 40 091,5

2. nedaňové

15 613,8

 17 294,0

 17 447,9

 17 467,2

 17 482,3

 17 500,6

 17 541,1

3. granty a transfery

39 618,8

 11 284,8

 11 288,0

 11 316,4

 11 322,1

11 339,3

 11 391,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 10 620,3

 10 620,6

 10 635,7

10 635,7

 10 652,1

 10 699,6

Výdavky spolu

318 749,9

222 519,0

223 079,4

224 132,3

226 434,9

227 725,7

229 519,3

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

203 086,2

203 611,5

 204 659,8

206 655,4

 207 853,9

209 594,0

kapitálové výdavky

41 766,2

19 432,8

19 467,9

 19 472,5

19 779,5

19 871,8

19 925,3

Schodok

-61 523,9

 -6 863,5

 -6 881,0

-7 568,2

-9 257,6

 -10 207,3

-11 474,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
10.11. 11.11.  14.11.  15.11.  16.11.  18.11.   
Príjmy spolu

257 226,0

218 440,0

219 577,6

220 004,4

220 367,2

 220 627,1

217 280,9

v tom:
1. daňové

201 993,4

 189 422,0

190 317,2

190 704,7

191 024,4

191 196,2

187 584,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 3 954,5

 4 282,5

 4 617,6

 4 820,3

 4 921,7

 2 056,8

daň z príjmov PO

30 066,1

 37 793,0

 37 804,9

 37 815,0

 37 824,9

 37 836,7

 37 842,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 3 393,3

 3 399,3

 3 416,2

 3 507,5

 3 548,3

 3 551,5

DPH

117 338,7

102 687,2

 103 246,3

 103 259,6

103 438,4

 103 446,0

102 644,6

spotrebné dane

45 371,2

 40 093,7

 40 095,7

 40 106,3

 40 107,1

 40 111,9

 40 113,2

2. nedaňové

15 613,8

 17 567,0

 17  802,9

 17 836,7

 17 843,5

 17 930,1

 18 192,5

3. granty a transfery

39 618,8

 11 451,0

 11 457,5

 11 463,0

 11 499,3

11 500,8

 11 503,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 10 703,8

 10 705,4

 10 705,4

 10 705,4

 10 705,4

 10 719,2

Výdavky spolu

318 749,9

230 266,3

231 158,6

232 637,6

233 841,4

236 314,1

236 746,2

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

210 292,8

211 134,2

212 365,8

 213 559,2

 215 998,7

216 328,2

kapitálové výdavky

41 766,2

19 973,5

 20 024,4

 20 271,8

 20 282,2

 20 315,4

20 418,0

Schodok

-61 523,9

-11 826,3

 -11 581,0

-12 633,2

 -13 474,2

 -15 687,0

-19 465,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
21.11. 22.11.  23.11.  24.11.  25.11.  28.11.   
Príjmy spolu 257 226,0

217 441,9

218 017,1

217 758,7

214 711,3

219 777,3

231 333,2

v tom:
1. daňové 201 993,4

 187 836,9

 188 380,0

188 079,5

185 000,4

189 955,4

201 446,2

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

2 104,2

 2 147,3

 2 178,4

 2 252,9

 2 284,6

 2 368,6

daň z príjmov PO 30 066,1

 37 857,3

 37 873,0

 37 908,2

 37 940,6

 38 067,0

 38 351,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 3 552,3

 3 554,6

 3 557,4

 3 556,9

 3 560,2

 3 560,1

DPH 117 338,7

 102 826,0

 103 301,1

 102 922,4

99 601,5

 103 337,3

111 186,0

spotrebné dane 45 371,2

 40 115,8

 40 118,8

 40 121,7

 40 242,6

 41 293,0

 44 545,0

2. nedaňové 15 613,8

 18 083,2

 18 109,8

 18 135,7

 18 167,2

 18 276,7

 18 298,4

3. granty a transfery 39 618,8

 11 521,8

 11 527,3

 11 543,5

 11 543,7

11 545,2

 11 588,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 10 721,6

 10 721,6

 10 721,6

 10 721,6

 10 722,0

 10 765,8

Výdavky spolu 318 749,9

237 527,8

237 904,4

238 112,2

238 605,6

 239 027,8

239 583,9

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

 216 993,9

 217 073,8

217 128,5

 217 661,2

217 895,5 

 218 217,8

kapitálové výdavky 41 766,2

20 533,9

 20 830,6

20 983,7

 20 944,4

 21 132,3

21 366,1

Schodok -61 523,9

-20 085,9

 -19 887,3

-20 353,5

 -23 894,3

 -19 250,5

 -8 250,7

Rozpočet 2005
Ukazovateľ
29.11. 30.11.   
Príjmy spolu 257 226,0

232 225,1

233 705,8

v tom:
1. daňové 201 993,4

202 295,6

203 101,7

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 2 422,9

 2 534,9

daň z príjmov PO 30 066,1

 38 616,0

 39 087,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 3 567,1

 3 569,3

DPH 117 338,7

 111 623,2

 111 820,4

spotrebné dane 45 371,2

 44 624,8

 44 630,1

2. nedaňové 15 613,8

 18 317,1

 18 544,7

3. granty a transfery 39 618,8

11 612,4

 12 59,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 10 783,2

 11 229,9

Výdavky spolu 318 749,9

239 798,0

241 258,5

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

 218 334,9

 219 516,5

kapitálové výdavky 41 766,2

 21 463,1

21 742,0

Schodok -61 523,9

 - 7 572,9

 -7 552,7