Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2016

aktualizované dňa: 09. 01. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
01.12.2016 02.12.2016 05.12.2016 06.12.2016 07.12.2016
Príjmy spolu 14 276 806 12 421 079 12 431 088 12 470 299 12 548 097 12 580 547
v tom:
1. daňové 10 993 837 10 160 324 10 169 770 10 192 565 10 219 288 10 244 334
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -78 294 -72 524 -63 718 -45 791 -28 674
daň z príjmov PO 2 825 628 2 999 066 3 000 293 3 001 623 3 003 378 3 005 492

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 158 007 158 231 158 286 158 731 158 898
DPH 5 647 430 4 941 514 4 943 545 4 955 933 4 962 310 4 967 793
spotrebné dane 2 160 333 1 982 058 1 982 046 1 982 117 1 982 199 1 982 256
2. nedaňové 1 107 625 1 157 581 1 158 130 1 160 000 1 160 909 1 164 340
3. granty a transfery 2 175 344 1 103 174 1 103 188 1 117 734 1 167 900 1 171 873
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 085 888 1 085 888 1 100 383 1 150 326 1 153 990
Výdavky spolu 16 247 201 13 240 241 13 281 814 13 326 537 13 399 310 13 449 668
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 11 795 227 11 822 612 11 854 513 11 930 248 11 978 215
kapitálové výdavky 1 894 314 1 445 014 1 459 202 1 472 024 1 469 062 1 471 452
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -819 162 -850 726 -856 238 -851 213 -869 121
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
08.12.2016 09.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016
Príjmy spolu 14 276 806 12 615 272 12 703 749 12 749 818 12 821 619 12 870 124
v tom:
1. daňové 10 993 837 10 278 179 10 344 749 10 388 016 10 422 350 10 469 028
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -4 314 47 184 74 043 96 447 117 874
daň z príjmov PO 2 825 628 3 007 243 3 009 498 3 011 782 3 014 172 3 016 921

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 159 229 164 597 165 007 166 184 168 292
DPH 5 647 430 4 974 949 4 982 168 4 993 423 5 001 454 5 021 363
spotrebné dane 2 160 333 1 982 365 1 982 400 1 982 478 1 982 617 1 982 883
2. nedaňové 1 107 625 1 164 971 1 166 009 1 167 913 1 169 068 1 170 256
3. granty a transfery 2 175 344 1 172 122 1 192 991 1 193 889 1 230 201 1 230 840
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 154 090 1 174 873 1 175 764 1 211 983 1 212 517
Výdavky spolu 16 247 201 13 597 627 13 779 145 13 907 425 14 015 298 14 190 237
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 12 119 267 12 293 960 12 413 654 12 518 165 12 593 097
kapitálové výdavky 1 894 314 1 478 360 1 485 185 1 493 771 1 497 133 1 597 140
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -982 355 -1 075 396 -1 157 607 -1 193 679 -1 320 113
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
15.12.2016 16.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 21.12.2016
Príjmy spolu 14 276 806 12 930 163 12 974 041 13 119 813 13 113 875 13 175 590
v tom:
1. daňové 10 993 837 10 492 236 10 504 871 10 530 488 10 368 493 10 410 363
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 133 578 144 594 150 438 -43 840 -39 582
daň z príjmov PO 2 825 628 3 020 465 3 024 473 3 027 975 3 035 732 3 050 233

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 169 828 170 604 170 774 170 796 171 322
DPH 5 647 430 5 023 404 5 019 798 5 035 260 5 055 562 5 077 033
spotrebné dane 2 160 333 1 982 966 1 983 121 1 983 476 1 987 248 1 987 758
2. nedaňové 1 107 625 1 170 982 1 172 373 1 177 879 1 184 109 1 203 894
3. granty a transfery 2 175 344 1 266 945 1 296 797 1 411 446 1 561 273 1 561 333
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 247 079 1 276 155 1 382 178 1 511 294 1 511 294
Výdavky spolu 16 247 201 14 280 198 14 322 794 14 421 620 14 513 384 14 561 565
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 12 658 616 12 694 460 12 739 383 12 829 791 12 865 496
kapitálové výdavky 1 894 314 1 621 582 1 628 334 1 682 237 1 683 593 1 696 069
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -1 350 035 -1 348 753 -1 301 807 -1 399 509 -1 385 975
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
22.12.2016 23.12.2016 27.12.2016 28.12.2016 29.12.2016
Príjmy spolu 14 276 806 13 672 137 13 490 399 13 862 410 14 168 658 14 218 824
v tom:
1. daňové 10 993 837 10 507 305 10 295 164 10 664 893 10 969 790 11 013 879
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -35 207 -31 449 -26 578 -22 450 -16 238
daň z príjmov PO 2 825 628 3 066 324 3 083 519 3 107 452 3 137 953 3 155 635

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 172 007 172 426 173 188 178 694 179 209
DPH 5 647 430 5 149 807 4 905 532 5 133 631 5 337 309 5 355 625
spotrebné dane 2 160 333 1 989 827 1 999 574 2 110 867 2 170 631 2 170 674
2. nedaňové 1 107 625 1 204 780 1 205 384 1 207 746 1 209 142 1 215 165
3. granty a transfery 2 175 344 1 960 052 1 989 851 1 989 771 1 989 726 1 989 780
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 910 035 1 939 785 1 939 785 1 939 785 1 939 785
Výdavky spolu 16 247 201 14 619 155 14 800 141 14 927 287 15 037 476 15 119 477
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 12 901 561 12 979 485 13 088 186 13 171 910 13 232 720
kapitálové výdavky 1 894 314 1 717 594 1 820 656 1 839 101 1 865 566 1 886 757
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -947 018 -1 309 742 -1 064 877 -868 818 -900 653
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
31.12.2016
Príjmy spolu 14 276 806 14 275 917
v tom:
1. daňové 10 993 837 11 068 314
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -8 540
daň z príjmov PO 2 825 628 3 187 395

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 179 259
DPH 5 647 430 5 368 697
spotrebné dane 2 160 333 2 170 690
2. nedaňové 1 107 625 1 217 853
3. granty a transfery 2 175 344 1 989 750
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 939 785
Výdavky spolu 16 247 201 15 256 172
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 13 353 633
kapitálové výdavky 1 894 314 1 902 539
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -980 255
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov