Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 14a-2007-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Usmernenie č. 14a/2007-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, aktualizácia č. 1

Hlavným cieľom tohto usmernenia je spracovanie postupu informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalostí a porušení finančnej disciplíny v rámci finančného riadenia FM EHP a NFM, ktoré vznikli porušením predpisov schválených Výborom pre finančný mechanizmus EHP, Nórskym ministerstvom zahraničných vecí a Slovenskou republikou, právnych predpisov ES, Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky a ktoré spôsobili alebo mohli spôsobiť poškodenie rozpočtov v rámci FM EHP/NFM alebo štátneho rozpočtu SR.

Stanovenie postupov pre zaobchádzanie s nezrovnalosťami a porušeniami finančnej disciplíny je nevyhnutné vo vzťahu k :

  • prevencii proti výskytu nezrovnalostí,
  • odhaľovaniu a riešeniu nezrovnalostí,
  • vytváraniu účinných kontrolných mechanizmov,
  • nápravnej činnosti a postihovaniu,
  • zodpovednosti za  riešenie nezrovnalostí.

Vzhľadom na legislatívne zmeny sa na FM EHP a NFM odo dňa účinnosti tohto usmernenia nevzťahuje Usmernenie sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF SR k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov č. 2/2006-NF zo dňa 01. 05. 2006.

Dátum vydania: 24.09.2010

Dátum účinnosti: 27.09.2010

 

Otváranie XML súborov.