Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 14a-2007-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Usmernenie č. 14a/2007-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, aktualizácia č. 1

Hlavným cieľom tohto usmernenia je spracovanie postupu informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalostí a porušení finančnej disciplíny v rámci finančného riadenia FM EHP a NFM, ktoré vznikli porušením predpisov schválených Výborom pre finančný mechanizmus EHP, Nórskym ministerstvom zahraničných vecí a Slovenskou republikou, právnych predpisov ES, Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky a ktoré spôsobili alebo mohli spôsobiť poškodenie rozpočtov v rámci FM EHP/NFM alebo štátneho rozpočtu SR.

Stanovenie postupov pre zaobchádzanie s nezrovnalosťami a porušeniami finančnej disciplíny je nevyhnutné vo vzťahu k :

Vzhľadom na legislatívne zmeny sa na FM EHP a NFM odo dňa účinnosti tohto usmernenia nevzťahuje Usmernenie sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF SR k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov č. 2/2006-NF zo dňa 01. 05. 2006.

Dátum vydania: 24.09.2010

Dátum účinnosti: 27.09.2010

 

Otváranie XML súborov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenie č. 14a/2007-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.