Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2009

aktualizované dňa: 01. 06. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
04.05.09 05.05.09 06.05.09 07.05.09 11.05.09
Príjmy spolu 13 115 869 3 385 081 3 378 367 3 377 795 3 366 867 3 376 898
v tom:
1. daňové 9 885 676 2 683 600 2 676 063 2 674 213 2 661 682 2 670 778
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -132 409 -134 173 -129 238 -123 459 -106 780
daň z príjmov PO 2 454 941 905 862 893 487 884 730 871 461 872 624

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 70 710 70 898 70 982 71 067 71 161
DPH 4 959 899 1 043 164 1 049 503 1 051 339 1 046 167 1 037 281
spotrebné dane 2 071 933 785 508 785 554 785 579 785 592 785 624
2. nedaňové 894 195 321 229 321 895 323 085 324 038 324 917
3. granty a transfery 2 335 998 380 252 380 408 380 497 381 147 381 203
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 373 342 373 342 373 342 373 437 373 437
Výdavky spolu 14 125 291 3 925 429 3 951 422 4 033 965 4 117 467 4 175 889
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 3 684 666  3 703 463  3 781 094 3 859 492 3 912 405
kapitálové výdavky 2 227 155 240 763 247 959 252 871 257 975 263 484
Schodok/Prebytok -1 009 422 -540 348 -573 055 -656 170 -750 600 -798 991
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
12.05.09 13.05.09 14.05.09 15.05.09 18.05.09
Príjmy spolu 13 115 869 3 430 273 3 475 139 3 484 345 3 492 760 3 504 737
v tom:
1. daňové 9 885 676 2 713 448 2 732 726 2 728 622 2 732 376 2 743 474
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -94 663 -87 077 -77 646 -72 957 -66 878
daň z príjmov PO 2 454 941 873 108 874 401 872 738 873 177 872 930

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 72 563 75 286 75 895 79 041 80 418
DPH 4 959 899 1 066 086 1 073 735 1 061 238 1 054 346 1 057 897
spotrebné dane 2 071 933 785 547 785 570 785 580 785 708 786 043
2. nedaňové 894 195 325 931 329 275 342 557 345 611 346 481
3. granty a transfery 2 335 998 390 894 413 138 413 166 414 773 414 782
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 383 078 405 308 405 308 405 799 405 799
Výdavky spolu 14 125 291 4 320 210 4 348 166 4 400 727 4 505 847 4 523 256
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 4 052 950 4 079 211 4 128 429 4 230 559 4 243 364
kapitálové výdavky 2 227 155 267 260 268 955 272 298 275 288 279 892
Schodok/Prebytok -1 009 422 -889 937 -873 027 -916 382 -1 013 087 -1 018 519
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
19.05.09 20.05.09 21.05.09 22.05.09 25.05.09
Príjmy spolu 13 115 869 3 523 462 3 439 002 3 447 813 3 455 781 3 628 249
v tom:
1. daňové 9 885 676 2 760 797 2 674 430 2 681 896 2 648 188 2 819 775
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -65 536 -148 972 -147 158 -147 175 -146 360
daň z príjmov PO 2 454 941 873 191 873 140 873 958 880 550 900 319

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 80 453 80 488 80 644 80 717 80 745
DPH 4 959 899 1 073 459 1 070 498 1 074 939 1 028 892 1 171 119
spotrebné dane 2 071 933 786 157 786 199 786 427 792 115 800 842
2. nedaňové 894 195 347 688 348 582 349 765 354 643 355 505
3. granty a transfery 2 335 998 414 977 415 990 416 152 452 950 452 969
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 405 953 405 953 405 953 442 645 442 645
Výdavky spolu 14 125 291 4 580 142 4 595 498 4 613 976 4 644 486 4 656 402
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 4 296 150 4 305 556 4 317 570 4 328 597 4 338 361
kapitálové výdavky 2 227 155 283 992 289 942 296 406 315 889 318 041
Schodok/Prebytok -1 009 422  -1 056 680  -1 156 496  -1 166 163  -1 188 705 -1 028  153
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
26.05.09 27.05.09 28.05.09 31.05.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 027 335 3 876 630 3 904 709 3 945 497
v tom:
1. daňové 9 885 676  3 215 451 3 060 477 3 076 948 3 112 610
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -143 530 -141 107 -139 209 -133 365
daň z príjmov PO 2 454 941 904 178 909 664 918 080 942 972

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 80 812 80 883 80 960 80 930
DPH 4 959 899 1 468 245 1 305 088 1 310 974 1 315 857
spotrebné dane 2 071 933 892 631 892 825 893 016 893 076
2. nedaňové 894 195 358 663 361 362 362 936 367 251
3. granty a transfery 2 335 998 453 221 454 791 464 825 465 636
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 442 789 444 137 454 087 454 851
Výdavky spolu  14 125 291 4 689 678 4 700 642 4 747 199 4 777 121
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 4 348 164 4 354 141 4 383 490 4 412 178
kapitálové výdavky 2 227 155 341 514 346 501 363 709 364 943
Schodok/Prebytok -1 009 422 -662 343 -824 012 -842 490 -831 624
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov