Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kariéra

Aktuálne

Prebieha prihlasovanie do stážistického programu ÚHP 2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hľadáme nové talenty pre analytické jednotky!

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií (ÚHP) je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť od štátu dostáva. Analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) nekončia v šuplíku. 

Na ÚHP máte možnosť svojou prácou ovplyvniť verejné politiky a rozhodnutia, ktoré majú dopad na život občanov a pomôcť zodpovedným, ktoré robia dôležité rozhodnutia, spraviť čo najlepšie rozhodnutie z pohľadu hodnoty za peniaze.

Koho aktuálne hľadáme?

Ak sa chcete dozvedieť o práci na ÚHP viac, napíšte nám na hr.uhp@mfsr.sk alebo zavolajte na +421 2 5958 2440, radi Vám odpovieme na Vaše otázky. V prípade, že zvažujete prácu na ÚHP, budeme radi, ak nám pošlete Váš životopis na uvedenú e-mailovú adresu.

Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie o vyhlásených výberových konaniach na www.slovensko.sk. Prihlásiť sa do výberových konaní je možné len prostredníctvom tejto webovej stránky.

 

Čo hovoria ľudia z ÚHP

 

Práca na ÚHP

Náplň Vašej práce bude príprava ekonomických analýzkomentárovrevízií výdavkov a hodnotení investičných projektov. Po dohode s tím lídrom sa môžeš špecializovať na jednu tému (napr. školstvo, zdravotníctvo), alebo pracovať na viacerých témach naraz a/alebo prierezovo.

Rozvoj ľudí na ÚHP berieme vážne. Naši analytici chodia na špičkové zahraničné vzdelávanie či stáže a navzájom si zdieľame skúsenosti a vedomosti. V rámci pravidelného hodnotenia si v spolupráci so svojim nadriadeným nastavujeme plán rozvoja a spolu s nim aj kariérneho rastu.

Kvalitné zaškolenie  je pre nás prioritou. Ak uvažujete nad kariérou analytika, ponúkame Vám skvelú štartovaciu pozíciu – prvé mesiace sa Vám bude intenzívne venovať skúsený analytik a od prvých dní budete pracovať na konkrétnych zadaniach, pomocou ktorých si postupne vyskúšate základné analytické metódy a postupy.

Kariérny rast na ÚHP prichádza so získaním skúseností a zručností. Junior analytici úzko spolupracujú so skúsenejšími kolegami na riešení konkrétnych analytických zadaní a zoznamujú sa s rôznymi témami a analytickými nástrojmi. Od senior analytikov sa očakáva väčšia miera samostatnosti a väčší prehľad v témach a nástrojoch. V prípade, že sa chcete špecializovať na jednu odbornú tému, môžete sa stať topic lídrom, a ak chcete viesť svoj tím analytikov a máte na to zručnosti, môžete sa stať tím lídrom.

Náš tím
má okolo 45 ľudí (s cieľom 60 ľudí do konca roka 2022) a sme rozdelení do päť- až osemčlenných tímov. Dobré vzťahy sú pre nás dôležité a radi spolu trávime čas aj po práci. Vážime si iniciatívu a podporujeme realizáciu vlastných myšlienok a projektov. Záleží nám na kvalite našich výstupov a naše poslanie mať pozitívny dopad na život ľudí berieme vážne. Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.

Zarobíte porovnateľne so súkromnou sférou. Okrem toho ponúkame napríklad 5 dní dovolenky navyše, nadštandardný príspevok do 3. piliera, MultiSport kartu a mnohé ďalšie. Rátame s možnosťou čiastočnej práce z domu aj po skončení pandémie.

 

Kto môže byť dobrým analytikom/dobrou analytičkou?

Základným predpokladom je analytické myslenie. Vzhľadom na povahu našej práce je dôležité mať vedomosti z ekonómie a štatistiky/ekonometrie, ale nie je to nevyhnutnosť.

Výhodou sú aj skúsenosti so spracovaním a interpretáciou dát dátovou vedou a/alebo skúsenosti s programom ako je STATA, Eviews či Matlab.

Dôležitou zručnosťou je aj schopnosť  zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore. Rovnako dôležitá je znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2.

Veľkú výhodu majú absolventi ekonomického alebo matematického zamerania s vynikajúcimi výsledkami.

 

Z akých častí pozostáva výberové konanie na analytickú pozíciu?

Spravidla ide o: 

  • psychometrický test, v rámci ktorého sa overuje analytické, koncepčné a strategické myslenie
  • odborný test overuje odborné znalosti z ekonómie či ekonometrie
  • test z angličtiny
  • test práce s IT (používateľská úroveň niektorého z programov napr. Excel, R, STATA)
  • písomná prípadová štúdia – príprava stručného analytického textu na základe poskytnutých dát
  • ústna prípadová štúdia – ústna prezentácia riešenia prípadovej štúdie
  • ústny pohovor

Prečítajte si viac o priebehu výberového konania tu:
https://www.martinchabada.sk/ako-som-sa-nestal-ministerskym-uradnikom-2/

 

* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.finance.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu hr.uhp@mfsr.sk alebo na adresu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava.