Hodnotenie investičných projektov

Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Nižšie uvedené materiály predstavujú hodnotenie Ministerstva financií SR k pripravovaným investíciám s projektovými nákladmi vyššími ako 40 mil. eur a v prípade investícií v oblasti informatizácie verejnej správy s projektovými nákladmi vyššími ako 10 mil. eur.

 

Investičné metodiky:

Všeobecné usmernenia:

 

Usmernenia k dopravným projektom:

 

Usmernenia k informatizačným projektom:

 

Usmernenie k environmentálnym projektom:

 

Hodnotené projekty:

Hospodárstvo: Priemyselný park Valaliky

 

Informatizácia: Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server – MV SR

 

Informatizácia: Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server – MO SR

 

Doprava: R2 Šaca – Košické Oľšany - II. etapa (Košice-Juh – Košické Oľšany)

 

Obrana: Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8

 

Obrana: Obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel

 

Doprava: Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa

 

Doprava: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou časť: Krásno nad Kysucou - Čadca (vrátane)

 

IT: Slovensko v mobile 

 

Obrana: Viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk pre plnenia úloh síl špeciálneho určenia

 

Doprava: Rýchlostná cesta R8 Nitra – križovatka R2

 

Informatizácia: Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server

 

Doprava: Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. a II. etapa (Výstavba križovatky D1 a D4, rozšírenie a rekonštrukcia D1)

 

Doprava: R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou - dodatok k hodnoteniu z júna 2017)

 

Doprava ŽSR: Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

 

Obrana: Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)

 

Doprava: Modernizácia vozového parku ZSSK časti 6 a 7

 

Informatizácia: eCommerce - Zásielky nízkej hodnoty

 

Doprava: ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Zvolen - Fiľakovo

 

Doprava: I/64 Žilina – Topoľčany

 

Doprava:  ŽSR, Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce

 

Doprava: Sanácia mimoriadnej situácie na ceste II/531 Muráň – Muránska Huta
 •  Analýza - 02.10.2020, [pdf, 160  kB]

 

Doprava: Elektronický výber mýta

 

Doprava: Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 3. časť

 

Doprava: Modernizácia ciest I/66, I/67 a I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele

 

Doprava: Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry

 

Doprava:  ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou časť: Hranica SR/ČR – Čadca (mimo)

 

Informatizácia: Zmluva na prevádzku a rozvoj systému Portál finančnej správy (PFS)

 

Informatizácia: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov

 

Úrad vlády SR: Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach - Aktualizované hodnotenie

 

Doprava: Dostavba úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala (tunel Višňové)

 

Doprava: Stavba úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou (tunel Soroška)

 

Informatizácia: Zmluva na prevádzku a rozvoj systému Rozpočtový informačný systém (RIS)

 

Školstvo: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

 

Doprava: ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto

 

Informatizácia: Informačný systém komplexného vybavenia cestujúcich

 

Informatizácia: Vládny cloud – rozšírenie o Komunitný zdravotnícky cloud

 

Informatizácia: Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR

 

Doprava: Modernizácia cesty I/68, Mníšek nad Popradom – Prešov

 

Informatizácia: Atlas pasívnej infraštruktúry

 

Informatizácia: Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti

 

Informatizácia: Centrálny systém súdneho riadenia

 

Informatizácia: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

 

Informatizácia: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

 

Informatizácia: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska

 

Informatizácia: Konsolidovaná analytická vrstva

 

Informatizácia: Jednotný informačný systém štatistických údajov

 

Informatizácia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Doprava: Modernizácia elektronickej komunikačnej siete ŽSR

 

Informatizácia: Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne

 

Informatizácia: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2. fáza

 

Informatizácia: Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR

 

Informatizácia: Služby certifikačnej autority pre FS (PKI služby pre FS) a PKI e-Kasa

 

Doprava: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

 

Informatizácia: Systém verejného obstarávania
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 261 kB]

 

Informatizácia: Pamiatkový informačný systém
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 264 kB]

 

Informatizácia: Digitálny ekosystém inklúzie
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 272 kB]

 

Informatizácia: Centrálna API Manažment Platforma
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 264 kB]

 

Informatizácia: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 459 kB]

 

Doprava: Modernizácia cesty I/75 Galanta – Nové Zámky

 

Doprava: Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky

 

Zdravotníctvo: Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

 

Informatizácia: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 268 kB]

 

Informatizácia: Online procesy eZdravia
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 246 kB]

 

Informatizácia: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 294 kB]

 

Doprava: Implementácia TSI TAF/TAP na ŽSR

 

Informatizácia: Informačný systém elektronickej fakturácie
 • Analýza - 19.11.2018, [pdf, 246 kB]

 

Informatizácia: eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 279 kB]

 

Informatizácia: Integrovaný informačný systém Úradu verejného zdravotníctva
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 314 kB]

 

Informatizácia: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 279 kB]

 

Informatizácia: IT projekty Ministerstva vnútra SR (Centrálne komponenty verejnej správy, Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ, Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR)
 • Analýza - 25.7.2018, [pdf, 404 kB]

 

Doprava: Nákup diagnostických vozidiel ŽSR

 

Obrana: Hodnotenie nákupu viacúčelových taktických lietadiel

 

Úrad vlády SR: Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

 

Informatizácia: Hodnota za peniaze projektu ESKO 2

 

Informatizácia: Zabezpečenie kancelárskych softvérových licencií pre štátnu správu

 

Doprava: Modernizácia cesty I/18 a I/74, Lipníky - Ubľa

 

Informatizácia: Stanovisko ÚHP MFSR ku hodnoteniu IT projektov predložených na 6. zasadnutie Riadiaceho výboru PO7 OPII

 

Informatizácia: Zavedenie služieb Platform as a Service

 

Informatizácia: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

 

Informatizácia: Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov

 

Informatizácia: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020

 

Informatizácia: Informačný systém výstavby
 • Analýza - 28.2.2018, [pdf, 499 kB]

 

Doprava: R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce

 

Spravodlivosť: Výstavba väznice v Rimavskej Sobote formou PPP

 

Doprava: R4, Severný obchvat Prešova
 • Analýza - 21.12.2017, [pdf, 775 kB]

 

Informatizácia: Dátová integrácia: Sprístupnenie údajovej základne VS
 • Analýza - 11.12.2017, [pdf, 516 kB]

 

Informatizácia: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa (DCOM+)
 • Analýza - 11.12.2017, [pdf, 529 kB]

 

Obrana: Nákup bojových obrnených vozidiel 8x8 a 4x4
 • Analýza - 15.11.2017, [pdf, 438 kB]

 

Doprava: R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

 

Informatizácia: Informačný systém  Obchodného registra SR
 • Analýza - 12.05.2017, [pdf, 283 kB]

 

Informatizácia: Centrálny ekonomický systém
 • Analýza - 12.05.2017, [pdf, 426 kB]

 

Doprava: Hodnota za peniaze v nákupe rýchlikových vozňov ZSSK
 • Analýza - 05.05.2017, [pdf, 216 kB]

 

Zdravotníctvo:  Nová univerzitná nemocnica v Bratislave