Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam platných IAS-IFRS

Nariadenie Celexové číslo s linkou

Nariadenie (ES) č. 1606/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem

32002R1606

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

32008R0297

   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1803 z 13. augusta 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy 32023R1803
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1317 z 15. mája 2024, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/1803, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 7 a medzinárodný štandard finančného výkazníctva 7 L_202401317
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2468 z 8. novembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/1803, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 12 32023R2468
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 bolo zrušené nariadením Komisie (EÚ) č. 2023/1803 s účinnosťou od 16. 10. 2023  
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy 32008R1126
   
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2023 32008R1126_2023
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2022 32008R1126_2022
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2021 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2020 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2019 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2018 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2017 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 9.1.2015 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2014 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2013 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 9. 6. 2012 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 26.11. 2011 32008R1126
   
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/815 (2019/815) zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania 32019R0815
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2100 z 30. septembra 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, pokiaľ ide o aktualizácie taxonómie, ktorá sa má používať pri jednotnom elektronickom formáte vykazovania 32019R2100
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1989 zo 6. novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, pokiaľ ide o aktualizácie taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania 32020R1989
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/352 z 29. novembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2021, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch o jednotnom elektronickom formáte vykazovania 32022R0352
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/676 z 3. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce podmienky, v súlade s ktorými sa má vykonať konsolidácia v prípadoch uvedených v článku 18 ods. 3 až 6 a článku 18 ods. 8 uvedeného nariadenia 32022R0676
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2553 z 21. septembra 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie jednotného elektronického  formátu vykazovania za rok 2022 32022R2553
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1491 z 8. septembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 17 32022R1491
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1392 z 11. augusta 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 12 32022R1392
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8 32022R0357
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2036 z 19. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 17 32021R2036
   
Nariadenie Komisie(EÚ) 2021/1421 z 30. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 32021R1421
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1080 z 28. júna 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16, 37 a 41 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 1, 3 a 9 32021R1080
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/25 z 13. januára 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16 32021R0025

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/25 z 13. januára 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16

32021R0025R(01)
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2097 z 15. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 4 32020R2097
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1434 z 9. októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 32020R1434
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/551 z 21. apríla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 3 32020R0551
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/34 z 15. januára 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 7 a 9 32020R0034
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2104 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8  32019R2104
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2075 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1, 8, 34, 37 a 38, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 6, interpretácie 12, 19, 20 a 22 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva a interpretácia 32 Stáleho interpretačného výboru 32019R2075
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/412 z 14. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 12 a 23  a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 11 32019R0412
   
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19 32019R0402
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/237 z 8. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 32019R0237
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1595 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 23 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného  výkazníctva 32018R1595
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/519 z 28. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 22 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva 32018R0519
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/498 z 22. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 32018R0498
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/400 zo 14. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 40 32018R0400
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/289 z 26. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 Platby na základe podielov 32018R289
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/182 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 1 a 12 32018R182
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1990 z 6. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 7 32017R1990
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1989 z 6. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 12 32017R1989
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1988 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 4 32017R1988
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1987 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15 32017R1987
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1986 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 32017R1986
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/2067 z 22. novembra 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 32016R2067
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1905 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15 32016R1905
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1703 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard 28 32016R1703
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2441 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 27 32015R2441
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2406 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 1 32015R2406
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2343 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 5 a 7 a medzinárodné účtovné štandardy 19 a 34 32015R2343
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2231 z 2. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16 a 38 32015R2231
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2173 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 11 32015R2173
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2113 z 23. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16 a 41 32015R2113
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/29 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19 32015R0029
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/28 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 8 a medzinárodné účtovné štandardy  16, 24 a 38 32015R0028
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1361/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13  a medzinárodný účtovný štandard 40 32014R1361
   
Korigendum k nariadenie Komisiu (EÚ) č. 1361/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13 a medzinárodný účtovný štandard 40 K_32014R1361
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva 32014R0634
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1375/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 32013R1375
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1374/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 36 32013R1374
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2013 z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 1012 a medzinárodný účtovný štandard  27 32013R1174
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 407/2013 zo 23. apríla 2013, ktorým sa opravuje španielske a švédske znenie nariadenia (EÚ) č. 475/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 1 a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 19 32013R0407
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 313/2013 zo 4. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o konsolidované účtovné závierky, spoločné dohody a zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách: prechodné usmernenia (zmeny a doplnenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 10, 11 a 12) 32013R0313
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 301/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o ročné vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), cyklus 2009 - 2011  32013R0301
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2013 zo 4. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 1 32013R0183
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1256/2012 z 13. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 7 a Medzinárodný účtovný štandard IAS 32 32012R1256
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1255/2012 z 11. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy týkajúce sa medzinárodného účtovného štandardu12, medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 1 a 13, a interpretácie 20 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva 32012R1255
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2012 z 11. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 10, medzinárodný štandard finančného výkazníctva 11, medzinárodný štandard finančného výkazníctva 12, medzinárodný účtovný štandard 27 (2011) a medzinárodný účtovný štandard 28 (2011) 32012R1254
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 475/2012 z 5. júna 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 1 a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 19 32012R0475
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1205/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 32011R1205
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2011 z 18. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) 32011R0149
   
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 662/2010 z 23. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy týkajúce sa interpretácie 19 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRC) a Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS)1
32010R0662
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2010 z 19. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 14 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRC) 32010R0633
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2010 z 19. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 24 a Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8  32010R0632
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2010 z 30. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 a (IFRS) 7 32010R0574
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2010 z 23. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 32010R0550
   
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 32010R0244
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)
32010R0243
 
   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1293/2009 zo 23. decembra 2009, ktorým sa v súvislosti s medzinárodným účtovným štandardom (IAS) 32 mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy 32009R1293
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1171/2009 zo 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 32009R1171
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1165/2009 zo 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) 4 a IFRS 7 32009R1165
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1164/2009 zo 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002,  pokiaľ ide o interpretáciu 18 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R1164
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1142/2009 zo 26. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 17 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R1142
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1136/2009 zo 25. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 32009R1136
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 839/2009 zo 15. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 32009R0839
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2009 zo 9. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 a medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 32009R0824
  32010R0244
Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2009 zo 22. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 15 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R0636
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 495/2009 zo 3. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 3 32009R0495
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2009 zo 3. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 32009R0494
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 460/2009 zo 4. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 16 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R0460
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 254/2009 z 25. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 12 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R0254
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) 32009R0070
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1 a Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 32009R0069
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 53/2009 z 21. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 32 a IAS 1 32009R0053
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2008 z 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 1 32008R1274
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1263/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 14 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného vykazovania (IFRIC) 32008R1263
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 13 – Výbor pre výklad medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32008R1262
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1261/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 32008R1261
   
Nariadenie Komisie (ES) č. 1260/2008 z 10. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 23 32008R1260
   
Nariadenie Komisie č. 1725/2003 bolo zrušené nariadením Komisie č. 1126/2008  
Nariadenie Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002  32003R1725

 Konsolidované znenie Nariadenia 1725/2003 k 17. 10. 2008

 32003R1725