Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2014

aktualizované dňa: 01. 04. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
03.03.14 04.03.14 05.03.14 06.03.14 07.03.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 742 789 1 762 316 1 777 958 1 796 408 1 835 288
v tom:
1. daňové 8 690 538 1 472 165 1 490 637 1 504 807 1 521 141 1 543 462
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 -9 958 -5 919 -1 653 6 098 26 497
daň z príjmov PO 1 434 995 288 414 291 718 293 254 293 774 291 741

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 56 701 56 860 56 922 57 135 57 277
DPH 4 901 752 822 017 832 704 840 944 848 696 852 455
spotrebné dane 1 936 957 310 228 310 506 310 569 310 664 310 716
2. nedaňové 1 397 769 245 737 246 555 247 934 249 623 258 450
3. granty a transfery 4 020 005 24 887 25 124 25 217 25 644 33 376
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 22 726 22 726 22 771 23 151 30 699
Výdavky spolu 17 391 917  2 945 407 2 976 359 3 001 742 3 043 465 3 146 598
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 2 833 896 2 862 464 2 887 120 2 927 297 3 025 981
kapitálové výdavky 2 528 669 111 511 113 895 114 622 116 168 120 617
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 202 618 -1 214 043 -1 223 784 -1 247 057 -1 311 310
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
10.03.14 11.03.14 12.03.14 13.03.14 14.03.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 855 825 1 887 394 1 907 100 1 924 154 1 885 129
v tom:
1. daňové 8 690 538 1 562 172 1 587 292 1 604 185 1 619 894 1 555 127
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 40 903 52 614 60 541 69 479 78 482
daň z príjmov PO 1 434 995 292 561 293 979 295 060 297 090 298 465

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 57 412 58 016 59 316 61 189 66 575
DPH 4 901 752 855 746 867 078 870 838 873 622 793 041
spotrebné dane 1 936 957 310 769 310 821 310 853 310 936 310 980
2. nedaňové 1 397 769 260 260 265 421 267 400 268 731 275 352
3. granty a transfery 4 020 005 33 393 34 681 35 515 35 529 54 650
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 30 696 31 977 32 790 32 790 51 880
Výdavky spolu 17 391 917  3 205 332 3 221 384 3 252 456 3 330 399 3 452 550
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 3 070 890 3 081 996 3 106 451 3 182 978 3 257 513
kapitálové výdavky 2 528 669 134 442 139 388 146 005 147 421 195 037
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 349 507  -1 333 990  -1 345 356 -1 406 245 -1 567 421
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
17.03.14 18.03.14 19.03.14 20.03.14 21.03.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 912 266 2 037 810 2 056 235 1 945 131 1 864 702
v tom:
1. daňové 8 690 538 1 580 900 1 606 119 1 619 942 1 505 810 1 419 070
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 88 164 92 786 95 905 -30 424 -27 041
daň z príjmov PO 1 434 995 301 994 304 564 308 057 312 411 319 369

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 68 437 69 386 69 457 69 480 69 581
DPH 4 901 752 803 713 820 631 827 723 835 591 737 137
spotrebné dane 1 936 957 311 005 311 160 311 206 311 157 312 427
2. nedaňové 1 397 769 276 713 376 986 378 430 380 660 386 962
3. granty a transfery 4 020 005 54 653 54 705 57 863 58 661 58 670
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 51 880 51 880 55 026 55 763 55 763
Výdavky spolu

17 391 917

3 496 356

3 512 050 3 520 252 3 546 164 3 556 302
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 3 286 704 3 301 253 3 306 660 3 325 915 3 334 320
kapitálové výdavky 2 528 669 209 652 210 797 213 592 220 249 221 982
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 584 090 -1 474 240 -1 464 017 -1 601 033 -1 691 600
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
24.03.14 25.03.14 26.03.14 27.03.14 28.03.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 991 023 2 194 691 2 570 685 2 347 873 2 418 103
v tom:
1. daňové 8 690 538 1 542 282 1 744 960 2 119 108 1 892 300 1 960 319
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 -22 401 -14 646 -5 921 4 967 19 536
daň z príjmov PO 1 434 995 332 752 347 146 376 734 414 072 469 151

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 69 618 69 636 69 777 70 005 70 034
DPH 4 901 752 839 580 988 915 1 225 950 949 787 948 100
spotrebné dane 1 936 957 315 131 346 306 444 962 445 859 445 887
2. nedaňové 1 397 769 388 964 389 923 391 595 393 281 395 219
3. granty a transfery 4 020 005 59 777 59 808 59 982 62 292 62 565
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 55 763 55 763 55 763 57 906 57 997
Výdavky spolu 17 391 917 3 578 591 3 587 374 3 602 786 3 624 756 3 641 640
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 3 353 500 3 359 324 3 372 973 3 390 163 3 401 389
kapitálové výdavky 2 528 669 225 091 228 050 229 813 234 593 240 251
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 587 568 -1 392 684 -1 032 101 - 1 276 883 - 1 223 537
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
31.03.14
Príjmy spolu 14 108 312 2 586 660
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 119 458
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 45 513
daň z príjmov PO 1 434 995 574 860

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 70 087
DPH 4 901 752 974 621
spotrebné dane 1 936 957 446 760
2. nedaňové 1 397 769 401 676
3. granty a transfery 4 020 005 65 526
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 60 614
Výdavky spolu 17 391 917 3 672 468
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 3 431 420
kapitálové výdavky 2 528 669 241 048
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 085 808
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov