Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.3

K zmene v Stratégii financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027, verzii 1.3 dochádza z dôvodu upresnenia a doplnenia špecifických pravidiel financovania a pravidiel financovania vo vzťahu k aplikovaniu čl. 63 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 v rámci FST.

Materiál nadobudol účinnosť dňa 11. septembra 2023.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia fondov EÚ sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.