Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Individuálna účtovná závierka účtovnej jednotky MF SR

Individuálnu účtovnú závierku účtovnej jednotky Ministerstva financií SR zostavuje ministerstvo na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Individuálna účtovná závierka ministerstva prezentuje informácie za dve rozpočtové kapitoly ŠR, a to kapitoly Ministerstva financií SR a kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Pre účely vedenia účtovníctva je ministerstvo členené na deväť účtovných okruhov. Individuálna účtovná závierka štátnych rozpočtových organizácií sa z pohľadu zákona o účtovníctve neschvaľuje, zostavená je po pripojení podpisového záznamu štatutárneho orgánu.

Individuálna účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk pod IČO Ministerstva financií SR.