Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2013

aktualizované dňa: 03. 12. 2013

 Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
04.11.13 05.11.13 06.11.13 07.11.13 08.11.13
Príjmy spolu 13 916 196 9 268 103 9 290 705 9 305 401 9 328 592 9 361 444
v tom:
1. daňové 8 912 036 7 482 051 7 503 807 7 515 026 7 536 217 7 557 319
z toho:
 daň z príjmov FO 237 612 119 726 125 699 132 696 149 521 172 237
daň z príjmov PO 1 943 302 1 706 812 1 707 986 1 708 776 1 709 561 1 709 464

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 150 814 151 091 151 229 151 528 152 432
DPH 4 462 971 3 840 515 3 854 569 3 857893 3 861 005 3 858 545
spotrebné dane 2 018 465 1 641 070 1 641 331 1 641 296 1 641 461 1 641 498
2. nedaňové 984 666 670 778 971 501 672 865 674 182 675 913
3. granty a transfery 4 019 494 1 115 274 1 115 397 1 117 510 1 118 193 1 128 212
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 970 531 970 532 972 506 973 032 982 981
Výdavky spolu 17 001 505  11 481 390  11 506 813  11 583 331  11 660 621  11 755 941 
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 10 274 564 10 296 631 10 371 740 10 444 822 10 537 547
kapitálové výdavky 2 946 293 1 206 826 1 210 182 1 211 591 1 215 799 1 218 394
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 213 287 -2 216 108 -2 277 930 -2 332 029 -2 394 497
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
11.11.13 12.11.13 13.11.13 14.01.13 15.01.13
Príjmy spolu 13 916 196 9 403 432 9 440 937 9 459 350 9 501 063 9 515 425
v tom:
1. daňové 8 912 036 7 584 966 7 616 565 7 633 899 7 665 715 7 661 809
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 191 946 205 220 216 739 228 546 238 436
daň z príjmov PO 1 943 302 1 709 611 1 710 415 1 711 062 1 711 698 1 712 475

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 153 225 153 744 154 479 155 854 157 310
DPH 4 462 971 3 865 516 3 879 670 3 884 013 3 901 966 3 886 216
spotrebné dane 2 018 465 1 641 522 1 641 597 1 641 686 1 641 724 1 641 443
2. nedaňové 984 666 677 560 683 391 684 417 685 339 703 614
3. granty a transfery 4 019 494 1 140 906 1 140 981 1 141 034 1 150 009 1 150 002
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 995 587 995 587 995 587 1 004 544 1 004 550
Výdavky spolu 17 001 505 11 795 440 11 812 023 11 848 658 11 941 056 12 036 262
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 10 573 701 10 583 295 10 603 688 10 680 315 10 770 686
kapitálové výdavky 2 946 293 1 221 739 1 228 728 1 244 970 1 260 741 1 265 576
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 392 008 -2 371 086 -2 389 308 -2 439 993 -2 520 837
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
18.11.13 19.11.13 20.11.13 21.11.13 22.11.13
Príjmy spolu 13 916 196 9 556 633 9 584 446 9 523 619 9 561 570 9 274 946
v tom:
1. daňové 8 912 036 7 699 685 7 722 341 7 644 577 7 675 206 7 381 646
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 246 782 249 709 116 470 118 185 120 010
daň z príjmov PO 1 943 302 1 713 171 1 714 757 1 715 579 1 717 854 1 720 940

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 160 413 160 445 160 855 160 979 161 051
DPH 4 462 971 3 911 787 3 929 713 3 983 835 4 010 000 3 709 512
spotrebné dane 2 018 465 1 641 594 1 641 772 1 641 890 1 642 220 1 644 160
2. nedaňové 984 666 704 605 709 688 710 896 717 062 717 673
3. granty a transfery 4 019 494 1 152 343 1 152 417 1 168 146 1 169 302 1 175 627
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 1 006 797 1 006 797 1 022 450 1 023 571 1 029 795
Výdavky spolu 17 001 505 12 058 957 12 083 679 12 100 717 12 148 113 12 172 696
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 10 787 635 10 796 155 10 806 231 10 832 734 10 846 335
kapitálové výdavky 2 946 293 1 271 322 1 287 524 1 294 486 1 315 379 1 326 361
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 502 324 -2 499 233 -2 577 098 -2 586 543 -2 897 750
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
25.11.13 26.11.13 27.11.13 28.11.13 30.11.13
Príjmy spolu 13 916 196 9 510 824 10 014 243 10 061 017 10 130 044 10 502 199
v tom:
1. daňové 8 912 036 7 616 096 8 118 661 8 146 811 8 200 274 8 238 158
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 122 594 125 215 126 687 128 901 133 210
daň z príjmov PO 1 943 302 1 728 093 1 738 799 1 747 377 1 763 864 1 791 068

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 181 058 161 115 161 189 161 277 161 345
DPH 4 462 971 3 898 046 4 257 602 4 274 271 4 308 933 4 315 004
spotrebné dane 2 018 465 1 680 325 1 809 945 1 811 295 1 811 304 1 811 536
2. nedaňové 984 666 719 048 719 870 738 448 740 761 745 270
3. granty a transfery 4 019 494 1 175 680 1 175 712 1 175 758 1 189 009 1 518 771
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 1 029 802 1 029 802 1 029 802 1 043 012 1 072 704
Výdavky spolu 17 001 505 12 193 758 12 216 601 12 240 560 12 335 652 12 465 230
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 10 860 043 10 868 584 10 875 399 10 957 736 11 044 131
kapitálové výdavky 2 946 293 1 333 715 1 348 017 1 365 161 1 377 916 1 421 099
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 682 934 -2 202 358 -2 179 543 -2 205 608 -1 963 031
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov