Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Cenová oblasť

Analýza cenového vývoja základných druhov potravín

Vyhlášky k cenovému zákonu

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87//1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky

Opatrenia k cenovému zákonu