Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2009

aktualizované dňa: 02. 11. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
01.10.09 02.10.09 05.10.09 06.10.09 07.10.09
Príjmy spolu 13 115 869 7 339 161 7 352 615 7 362 928 7 387 133 7 405 659
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 804 489 5 812 270 5 818 884 5 831 857 5 844 339
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 - 49 837 -46 429 -42 331 -35 662 -26 029
daň z príjmov PO 2 454 941 1 697 913 1 700 193 1 702 003 1 702 853 1 703 663

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 119 396 119 518 119 545 119 792 119 919
DPH 4 959 899 2 631 407 2 633 371 2 633 974 2 639 156 2 640 963
spotrebné dane 2 071 933 1 383 905 1 383 908 1 383 956 1 383 973 1 384 061
2. nedaňové 894 195 595 787 599 517 603 151 604 384 609 540
3. granty a transfery 2 335 998 938 885 940 828 940 893 950 892 951 780
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 604 949 605 008 605 008 614 892 615 756
Výdavky spolu 14 125 291 8 918 426 8 952 283 9 030 249 9 060 805 9 105 374
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 7 858 417 7 886 470 7 904 155 7 930 854 7 969 506
kapitálové výdavky 2 227 155 1 060 009 1 065 813 1 126 094 1 129 951 1 135 868
Schodok/Prebytok -1 009 422 - 1 579 265 -1 599 668 -1 667 321 -1 673 672 -1 699 715
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
08.10.09 09.10.09 12.10.09 13.10.09 14.10.09
Príjmy spolu 13 115 869 7 425 850 7 446 069 7 465 686 7 521 408 7 533 108
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 863 109 5 876 472 5 895 048 5 949 926 5 951 290
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -9 698 6 711 19 209 30 995 40 227
daň z príjmov PO 2 454 941 1 703 515 1 702 504 1 703 298 1 704 041 1 704 734

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 120 213 122 803 122 888 122 967 123 398
DPH 4 959 899 2 643 179 2 638 458 2 643 563 2 685 730 2 676 687
spotrebné dane 2 071 933 1 384 133 1 384 226 1 384 315 1 384 398 1 384 439
2. nedaňové 894 195 610 760 612 349 613 321 613 931 624 240
3. granty a transfery 2 335 998 951 981 957 248 957 317 957 551 957 578
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 615 756 620 890 620 890 621 031 621 031
Výdavky spolu 14 125 291 9 191 995 9 239 447 9 316 741 9 331 712 9 408 519
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 8 043 128 8 090 281 8 161 182 8 170 689 8 239 875
kapitálové výdavky 2 227 155 1 148 867 1 149 166 1 155 559 1 161 023 1 168 644
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 766 145 -1 793 378 -1 851 055 -1 810 304 -1 875 411
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
15.10.09 16.10.09 19.10.09 20.10.09 21.10.09
Príjmy spolu 13 115 869 7 547 628 7 586 192 7 617 945 7 528 145 7 548 930
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 964 042 5 963 673 5 994 250 5 893 247 5 908 357
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 46 535 50 392 51 701 -62 931 -60 426
daň z príjmov PO 2 454 941 1 705 632 1 706 941 1 708 040 1 709 125 1 710 252

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 126 292 128 112 128 155 128 760 128 780
DPH 4 959 899 2 676 473 2 668 246 2 696 340 2 708 205 2 719 363
spotrebné dane 2 071 933 1 385 248 1 386 115 1 386 146 1 386 208

1 386 500

2. nedaňové 894 195 625 913 626 679 627 747 629 164 634 546
3. granty a transfery 2 335 998 957 673 995 840 995 948 1 005 734 1 006 027
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 621 031 657 975 657 975 664 537 664 537
Výdavky spolu 14 125 291 9 488 742 9 524 475 9 554 142 9 578 915 9 591 809
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 8 294 701 8 323 478 8 330 511 8 339 300 8 350 135
kapitálové výdavky 2 227 155 1 194 041 1 200 997 1 223 631 1 239 615 1 241 674
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 941 114 -1 938 283 -1 936 197 -2 050 770 -2 042 879
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
22.10.09 23.10.09 26.10.09 27.10.09 28.10.09
Príjmy spolu 13 115 869 7 561 563 7 427 630 7 703 094 8 113 616 8 143 970
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 917 945 5 763 992 6 030 513 6 438 121 6 466 802
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -59 162 -56 732 -54 996 -52 777 -51 260
daň z príjmov PO 2 454 941 1 711 270 1 714 102 1 719 950 1 730 328 1 740 444

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 128 914 128 926 128 946 129 069 129 550
DPH 4 959 899 2 721 723 2 561 814 2 782 262 3 089 135 3 105 928
spotrebné dane 2 071 933 1 391 296 1 391 972 1 430 419 1 518 418 1 518 185
2. nedaňové 894 195 637 499 641 049 643 130 644 753 646 025
3. granty a transfery 2 335 998 1 006 119 1 022 589 1 029 451 1 030 742 1 031 143
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 664 537 680 450 680 450 681 529 681 529
Výdavky spolu 14 125 291 9 606 063 9 624 095 9 651 477 9 687 873 9 712 329
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 8 357 001 8 367 827 8 383 097 8 392 426 8 400 946
kapitálové výdavky 2 227 155 1 249 062 1 256 268 1 268 380 1 295 447 1 311 383
Schodok/Prebytok -1 009 422 -2 044 500 -2 196 465 -1 948 383 -1 574 257 -1 568 359
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
29.10.09 30.10.09
Príjmy spolu 13 115 869 8 165 111 8 210 267
v tom:
1. daňové 9 885 676 6 486 448 6 512 236
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -49 469 -46 210
daň z príjmov PO 2 454 941 1 751 339 1 770 447

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 129 584 129 701
DPH 4 959 899 3 112 794 3 116 079
spotrebné dane 2 071 933 1 518 238 1 518 245
2. nedaňové 894 195 647 386 647 987
3. granty a transfery 2 335 998 1 031 277 1 050 044
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 681 529 700 284
Výdavky spolu 14 125 291 9 727 488 9 747 510
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 8 411 666 8 429 690
kapitálové výdavky 2 227 155 1 315 822 1 317 820
Schodok/Prebytok -1 009 422

-1 562 377

                         -1 537 243
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov