Elektronické prístupy

Odborná knižnica ponúka používateľom elektronické prístupy do nasledovných databáz:

 1. Verlag Dashofer online knihy a knižnice:
  - Online kniha "Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC"
  - Verejná správa online profi plus & Komentáre
  - Online kniha "Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania"
  - Komentár k zákonu o štátnej službe
 2. Epi.sk
 3. eTrend
 4. HNonline
 5. Smeonline + eProfit