Multilaterálna dohoda príslušných orgánov o automatickej výmene správ podľa jednotlivých štátov (EN a SK verzia)