Generálny tajomník služobného úradu MF SR

Ing. Albín Kotian

Vzdelanie:

Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline

Pracovné skúsenosti:

2016 - súčasnosť


2015 - 2016

2012 - 2015

2012 - 2012

2011 - 2012

2003 - 2011

1988 - 2003

Ministerstvo financií SR, Generálny tajomník služobného úradu (do 31. mája 2017 vedúci služobného úradu)

Ministerstvo hospodárstva SR, Vedúci služobného úradu

Ministerstvo financií SR, Riaditeľ kancelárie vedúceho služobného úradu

Národná banka Slovenska, Poradca guvernéra 

SIDDI s.r.o., Výkonný riaditeľ spoločnosti

Ministerstvo financií SR , Poradca štátneho tajomníka, Poradca vedúceho služobného úradu  

Železnice slovenskej republiky, Riaditeľ odboru metodiky informačnej sústavy