Generálny tajomník služobného úradu MF SR

Ing. Jiří Kubáček, CSc.Ing. Jiří Kubáček, CSc.

Vzdelanie:

Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave

Pracovné skúsenosti:

15.05.2020 -

Ministerstvo financií SR, Generálny tajomník služobného úradu

2018 - 2020

dopravný analytik, asistent poslanca

2016 - 2018

ŽSR-Múzejno-dokumentačné centrum - vedúci prevádzkovej skupiny

2010 - 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja - generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh

1999 - 2010

Slovenské technické múzeum - vedúci detašovaného pracoviska (Múzeum dopravy STM Bratislava)

1993 - 2010

ŽSR - vedúci Múzejno-dokumentačného centra

1990 - 1992

ČSD Správa Východnej dráhy - vedúci Múzejno-dokumentačného centra

1989

Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti - odborný pracovník

1987 - 1988

Strojnícka fakulta SVŠT, odborný pracovník I

1987

Strojnícka fakulta SVŠT, vysokoškolský učiteľ - odborný asistent I