Generálny tajomník služobného úradu MF SR

Ing. Albín Kotian

Vzdelanie:

Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline

Pracovné skúsenosti:

2016 - súčasnosť

2015 - 2016
2012 - 2015
2012 - 2012
2011 - 2012
2003 - 2011
1988 - 2003

Ministerstvo financií SR, Generálny tajomník služobného úradu (do 31. mája 2017 vedúci služobného úradu)
Ministerstvo hospodárstva SR, Vedúci služobného úradu
Ministerstvo financií SR, Riaditeľ kancelárie vedúceho služobného úradu
Národná banka Slovenska, Poradca guvernéra 
SIDDI s.r.o., Výkonný riaditeľ spoločnosti
Ministerstvo financií SR , Poradca štátneho tajomníka, Poradca vedúceho služobného úradu  
Železnice slovenskej republiky, Riaditeľ odboru metodiky informačnej sústavy