Minister financií SR

Ing. Ladislav Kamenický FLMIIng. Ladislav Kamenický FLMI

Vzdelanie

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Ekonomika zahraničného obchodu
LOMA – Life Office Management Association, Atlanta, USA
Štúdium ukončené titulom FLMI – Fellow Life Management Institute (Boston 2004, USA)
Univerzitné vzdelávanie v oblasti finančných služieb a poisťovníctva

Profesijný životopis

05/2019 minister financií Slovenskej republiky
2016 - 05/2019 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
2012 - 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
člen  Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
2010 - 2012 konateľ spoločnosti PoistnaKalkulacka.sk, Bratislava
2007 - 2012 konateľ spoločnosti ARKTURUS s.r.o., Bratislava
2005 - 2012 konateľ  spoločnosti EUFINEX s.r.o., Bratislava
2001 - 2005 operačný riaditeľ v spoločnosti Amslico AIG Life poisťovňa a.s., Bratislava
1996 - 2000 obchodno – ekonomický riaditeľ divízie Informačných a telekomunikačných sietí v spoločnosti SIEMENS s.r.o., Bratislava
1993 - 1995 obchodný referent a manažér v oblasti zahraničného obchodu