Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pod príjmami z rozpočtu EÚ si väčšina automaticky predstaví eurofondy. Eurofondy (príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ) ale predstavujú iba časť prostriedkov, okrem nich rozpočet EÚ disponuje viacerými ďalšími programami napr. v oblasti vedy a výskumu, poľnohospodárstva, zahraničnej politiky.

Samotná výška príjmov z rozpočtu EÚ nehovorí veľa o porovnaní s inými členskými štátmi, resp. či z daného programu / politiky EÚ daný štát profituje viac, ako do tohto programu prispieva.

Pre účely porovnania sa používajú tzv. koeficienty návratnosti, ktoré predstavujú podiel príjmov z daného programu / politiky EÚ a príspevkov do rozpočtu EÚ určeným na daný program. Inými slovami tieto koeficienty predstavujú koľko eur dostane daný štát naspäť z každého eura, ktorým prispeje na konkrétnu politiku / program EÚ.

Pri hodnote koeficientu < 1 daný štát viac prispieva na konkrétnu politiku / program EÚ, ako dostane naspäť. Pri hodnote koeficientu > 1 naopak daný štát viac dostane z konkrétnej politiky / programu EÚ ,ako naň prispeje.

Koeficient návratnosti ale vyjadruje iba rozpočtový vzťah medzi daným štátom a EÚ, nie sú v ňom zahrnuté všetky benefity z členstva v EÚ, resp. náklady spojené s členstvom v EÚ. Taktiež neplatí, že v priemere sa hodnota koeficientov všetkých štátov rovná 1, nezanedbateľná časť rozpočtu EÚ je určená aj pre štáty mimo EÚ (napr. predvstupová a rozvojová pomoc), pričom tieto neprispievajú do európskeho rozpočtu.

V priloženom súbore pod článkom poskytujeme prehľad koeficientov návratnosti pre vybrané (najvýznamnejšie) programy a politiky EÚ, ako aj súhrnné dáta za všetky programy EÚ za roky 2000 až 2019.

Pre lepšie porovnanie ponúkame ich grafické znázornenie.

 

Koeficienty návratnosti 2000-2020