Interná organizačná smernica pre implementáciu projektov PHARE a Prechodného fondu v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky

Interná organizačná smernica Phare a Prechodného fondu v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky platná od 18. marca 2010