Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (MBHS)

Logo - Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce 

Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (The International Bank for Economic Co-operation - IBEC, www.en.ibec.int) bola založená 22. októbra 1963 v súlade s medzinárodnou dohodou registrovanou na sekretariáte Organizácie Spojených národov. Medzi jej členské krajiny patrí Bulharská republika, Česká republika, Mongolsko, Poľská republika, Ruská federácia, Rumunsko, Slovenská republika a Vietnamská socialistická republika.

Vklad SR v splatenom základnom imaní MBHS je 13 342 064 eur, čo predstavuje 6,67 % celkového splateného základného imania. Celkové upísané základné imanie banky je 400 miliónov eur, z čoho je splatených 200 miliónov eur. V Rade MBHS má každá členská krajina vrátane SR jeden hlas bez ohľadu na výšku jej podielu na základnom imaní banky. Vedúcim delegácie SR v Rade MBHS je štátny tajomník MF SR.

MBHS je univerzálnou finančnou a úverovou organizáciou, ktorej cieľom je podporovať rozvoj zahraničných ekonomických vzťahov medzi ekonomickými subjektmi členských krajín, ako aj ich vzťahy s ekonomickými subjektmi tretích krajín. Hlavnými cieľmi MBHS v súčasnosti je:

  • rozvoj úverových aktivít MBHS prostredníctvom účasti banky na spoločných projektoch podnikov a organizácií svojich členských krajín,
  • rozšírenie klientskej základne MBHS rozšírením sortimentu produktov a služieb, ktoré banka ponúka,
  • rozvoj spolupráce s ďalšími medzinárodnými rozvojovými bankami pôsobiacimi v členských krajinách MBHS, pričom tieto inštitúcie považujú za partnerov pri podpore trvalo udržateľného ekonomického rozvoja členských krajín banky.

Na dosiahnutie týchto cieľov MBHS ponúka najmä:

  • úverové produkty pre právnické osoby, ako priame financovanie, obchodné financovanie, syndikované financovanie a dvojstupňové financovanie cez finančných sprostredkovateľov v rámci on-lending,
  • dokumentárne produkty: akreditívy, záruky a protizáruky, dokumentárne inkaso,
  • vedenie klientskych účtov v národných menách všetkých členských štátov.

Okrem úverových produktov a obchodného financovania MBHS ponúka právnickým osobám možnosť otvoriť si na území Ruskej federácie účet nielen v hlavných svetových menách ako americký dolár či euro, ale aj v národných menách všetkých jej členských štátov. Vo svojich členských štátoch a ďalších krajinách má MBHS širokú sieť korešpondenčných bánk, čo zaručuje bezpečnosť a spoľahlivosť transakcií, účtov a vkladov jej klientov.


Kontakt

Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce
11, Masha Poryvaeva, Moskva 107996
Ruská federácia
Klientský odbor
+7(495) 604-72-90
Kancelária predstavenstva
+7(495) 604-73-66
E-mail: ebo@ibec.int
www.en.ibec.int

Facebook LinkedIn