Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (MBHS)

Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (MBHS, www.ibec.int) bola založená v roku 1963 a sídli v Moskve (Ruská federácia).

Členskými štátmi MBHS sú v súčasnosti Bulharská republika, Česká republika, Mongolsko, Poľská republika, Ruská federácia, Rumunsko, Slovenská republika a  Vietnamská socialistická republika.

V súlade so Stratégiou obnovy a rozvoja činnosti MBHS na roky 2016 – 2020, ktorá bola schválená na 126. zasadnutí Rady MBHS (najvyššieho rozhodovacieho orgánu banky) 9. decembra 2015, sa banka špecializuje na poskytovanie komerčných úverov pre malé a stredné podniky, obchodné financovanie, vedenie účtov, operácie na finančných trhoch a podporu medzinárodného obchodu.

Vklad SR v splatenom základnom imaní MBHS je 13 342 064 eur, čo predstavuje 6,67 % celkového splateného základného imania. Celkové upísané základné imanie banky je 400 miliónov eur, z čoho je splatených 200 miliónov eur.

V Rade MBHS má každá členská krajina vrátane SR jeden hlas bez ohľadu na výšku jej podielu na základnom imaní banky. Vedúcim delegácie SR v Rade MBHS je štátny tajomník MF SR. Zástupcom SR v predstavenstve banky je p. Jozef Bogdan.

Kontakty na zástupcov SR v MBHS

Jozef  Bogdan
člen predstavenstva za SR
International Bank For Economic Co-operation
11, Masha Poryvaeva Street, Moscow 107996
Russian Federation
Tel.: +7-495-604-72-75; +7-499-975-38-91
E-mail: ebo@ibec.int

Peter Marčičiak
riaditeľ úverového odboru
International Bank For Economic Co-operation
11, Masha Poryvaeva Street, Moscow 107996
Russian Federation
Tel.:  +7- 495-604-72-78,
E-mail: pkm@ibec.int