Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2010

aktualizované dňa: 02. 09. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
02.08.10 03.08.10 04.08.10 05.08.10 06.08.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 097 184 6 139 611 6 149 066 6 152 933 6 164 049
v tom:
1. daňové 8 619 969 4 568 478 4 597 986 4 606 822 4 608 611 4 618 061
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 45 616 49 186 53 719 59 545 72 604
daň z príjmov PO 1 779 888 670 947 691 878 690 309 758 053 688 973

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 104 322 104 539 104 562 104 734 104 922
DPH 4 504 367 2 624 871 2 629 528 2 635 164 2 631 086 2 628 327
spotrebné dane 1 992 688 1 104 446 1 104 572 1 104 781 1 104 878 1 105 006
2. nedaňové 626 709 428 474 429 455 429 997 431 638 432 494
3. granty a transfery 3 284 316 1 100 232 1 112 170 1 112 247 1 112 684 1 113 494
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 831 547 832 141 832 141 832 219 832 219
Výdavky spolu 16 277 000 8 814 001 8 865 391 8 903 335 8 928 559 9 000 659
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 7 705 604 7 756 328 7 777 472 7 798 559 7 877 098
kapitálové výdavky 2 429 730 1 108 397 1 109 063 1 125 863 1 130 000 1 123 561
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 716 817 -2 725 780 -2 754 269 -2 775 626 -2 836 610
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
09.08.10 10.08.10 11.08.10 12.08.10 13.08.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 213 722 6 243 319 6 258 648 6 262 559 6 138 844
v tom:
1. daňové 8 619 969 4 639 790 4 659 870 4 673 924 4 672 809 4 545 842
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 90 224 103 745 115 749 126 061 9 505
daň z príjmov PO 1 779 888 689 090 689 191 689 429 689 102 688 393

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 105 219 106 152 106 392 107 574 109 534
DPH 4 504 367 2 631 884 2 637 279 2 638 832 2 623 467 2 611 788
spotrebné dane 1 992 688 1 105 137 1 105 261 1 105 279 1 105 342 1 105 428
2. nedaňové 626 709 434 116 435 016 436 032 436 527 437 349
3. granty a transfery 3 284 316 1 139 816 1 148 433 1 146 692 1 153 223 1 155 653
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 836 113 839 925 839 925 844 430 844 430
Výdavky spolu 16 277 000 9 065 168 9 170 344 9 201 369 9 230 030 9 310 959
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 7 939 265 8 035 980  8 053 431 8 071 977 8 137 268
kapitálové výdavky 2 429 730 1 125 903 1 134 364 1 147 938 1 158 053 1 173 691
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 851 446 -2 927 025 -2 942 721 -2 967 471 -3 172 115
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
16.08.10 17.08.10 18.08.10 19.08.10 20.08.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 161 733 6 230 884 6 227 077 6 240 678 6 183 531
v tom:
1. daňové 8 619 969 4 559 808 4 624 337 4 617 746 4 622 152 4 563 044
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 17 461 21 427 22 639 23 869 25 792
daň z príjmov PO 1 779 888 688 843 689 657 689 345 690 326 689 814

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 110 282 111 092 111 135 111 164 111 241
DPH 4 504 367 2 616 334 2 675 226 2 667 689 2 669 739 2 608 954
spotrebné dane 1 992 688 1 105 692 1 105 732 1 105 731 1 105 845 1 106 029
2. nedaňové 626 709 446 138 446 811 447 996 455 987 456 963
3. granty a transfery 3 284 316 1 155 787 1 159 736 1 161 335 1 162 539 1 163 524
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 844 430 848 372 848 372 848 372 848 372
Výdavky spolu 16 277 000 9 411 940 9 459 839 9 472 970 9 482 968 9 493 394
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 8 224 248 8 260 373 8 267 686 8 275 791 8 283 555
kapitálové výdavky 2 429 730 1 187 692 1 199 466 1 205 284 1 207 177 1 209 839
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 250 207 -3 228 955 -3 245 893 -3 242 290 -3 309 863
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
23.08.10 24.08.10 25.08.10 26.08.10 27.08.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 236 661 6 279 801 6 213 092 6 640 964 6 672 698
v tom:
1. daňové 8 619 969 4 611 632 4 652 562 4 582 664 5 009 054 5 028 084
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 28 160 30 526 31 999 33 571 35 082
daň z príjmov PO 1 779 888 691 999 694 540 698 710 706 334 713 616

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 111 257 111 469 111 487 111 490 111 512
DPH 4 504 367 2 652 808 2 677 107 2 573 452 2 859 094 2 869 165
spotrebné dane 1 992 688 1 106 188 1 117 699 1 145 788 1 277 332 1 277 471
2. nedaňové 626 709 460 791 462 772 465 743 467 216 470 941
3. granty a transfery 3 284 316 1 164 238 1 164 467 1 164 685 1 164 694 1 173 673
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 848 372 848 591 848 648 848 648 857 580
Výdavky spolu 16 277 000 9 506 674 9 536 262 9 542 441 9 562 819 9 571 149
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 8 292 873 8 303 565 8 307 289 8 314 602 8 321 871
kapitálové výdavky 2 429 730 1 213 801 1 232 697 1 235 152 1 248 217 1 249 278
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 270 013 -3 256 461 -3 329 349 -2 921 855 -2 898 451
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
30.08.10 31.08.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 699 318 6 769 964
v tom:
1. daňové 8 619 969 5 043 955 5 098 756
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 36 687 40 096
daň z príjmov PO 1 779 888 719 206 760 559

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 111 539 111 590
DPH 4 504 367 2 877 758 2 887 726
spotrebné dane 1 992 688 1 277 521 1 277 536
2. nedaňové 626 709 475 873 484 350
3. granty a transfery 3 284 316 1 179 490 1 186 858
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 857 580 864 924
Výdavky spolu 16 277 000 9 576 483 9 592 462
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 8 326 414 8 330 509
kapitálové výdavky 2 429 730 1 250 069 1 261 953
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 877 165 -2 822 498
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov