Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úloha MF SR a MH SR

 

V nadväznosti na nové usmernenie Eurostatu je možné vykonávať projekty GES bez dopadu na verejné financie. MF SR malo záujem sprístupniť takýto nástroj pre subjekty verejnej správy, aby mali k dispozícii alternatívu k nedostatočným rozpočtovým prostriedkom na obnovu verejných budov. MH SR je gestorom témy garantovaných energetických služieb a túto iniciatívu MF SR aktívne podporuje.

Nové usmernenie Eurostatu bolo pretavené do tzv. používateľskej príručky , ktorú pripravoval Eurostat v spolupráci s Európskou investičnou bankou.

Táto príručka bola zverejnená 7. mája 2018 a obsahuje podrobné informácie o zmluvných ustanoveniach a o tom, ako ich vníma Eurostat. Na základe tejto príručky pripravilo MF SR v spolupráci s MH SR legislatívne zmeny umožňujúce verejným subjektom vstupovať do projektov GES, vzorovú zmluvu a metodické usmernenie.  

 Príručka - grafické znázornenie