Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Úloha MF SR a MH SR

 

V nadväznosti na nové usmernenie Eurostatu je možné vykonávať projekty GES bez dopadu na verejné financie. MF SR malo záujem sprístupniť takýto nástroj pre subjekty verejnej správy, aby mali k dispozícii alternatívu k nedostatočným rozpočtovým prostriedkom na obnovu verejných budov. MH SR je gestorom témy garantovaných energetických služieb a túto iniciatívu MF SR aktívne podporuje.

Nové usmernenie Eurostatu bolo pretavené do tzv. používateľskej príručky , ktorú pripravoval Eurostat v spolupráci s Európskou investičnou bankou.

Táto príručka bola zverejnená 7. mája 2018 a obsahuje podrobné informácie o zmluvných ustanoveniach a o tom, ako ich vníma Eurostat. Na základe tejto príručky pripravilo MF SR v spolupráci s MH SR legislatívne zmeny umožňujúce verejným subjektom vstupovať do projektov GES, vzorovú zmluvu a metodické usmernenie.  

 Príručka - grafické znázornenie

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Garantované energetické služby
  4. Úloha MF SR a MH SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.