Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

február 2008

aktualizované dňa: 03. 03. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ

Rozpočet
2008

01.02.

04.02. 

05.02. 

06.02. 

07.02. 

08.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

37 191,5

37 449,9

37 815,0

38 134,2

38 637,5

42 193,7

v tom:
1. daňové

270 976,0

 35 289,4

 35 522,7

 35 862,1

 36 123,3

 36 557,1

 35 802,3

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -449,4

 -354,5

 -228,6

 -19,8

 347,1

 792,2

daň z príjmov PO

58 455,0

 4 020,8

 4 035,3

 4 067,1

 4 085,2

 4 102,0

 4 109,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 897,4

 902,8

 918,1

 920,5

 922,9

 939,6

DPH

142 026,0

 20 039,9

 20 157,6

 20 320,4

 20 350,6

 20 397,5

 19 171,9

spotrebné dane

60 770,0

 10 675,7

 10 676,6

 10 679,9

 10 681,1

 10 681,9

 10 683,2

2. nedaňové

22 326,4

 1 868,4

 1 892,6

 1 915,9

 1 973,8

 2 043,0

 2 237,6

3. granty a transfery

54 949,3

 33,7

 34,6

 37,0

 37,1

 37,4

 4 153,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 0,2

0,2

 0,2

 0,2

 0,2

 4 116,4

Výdavky spolu

380 233,0

26 923,3

27 713,6

28 936,7

29 836,0

33 774,0

35 823,2

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

26 801,4

 27 581,6

 28 792,0

 29 678,1

 33 518,0

 35 429,4

kapitálové výdavky

39 808,1

121,9

 132,0

 144,7

 157,9

 256,0

393,8

Schodok/Prebytok

-31 981,3

10 268,2

 9 736,3

 8 878,3

 8 298,2

 4 863,5

 6 370,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

11.02.

12.02. 

13.02. 

14.02. 

15.02. 

18.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

43 067,8

45 214,2

45 381,5

44 015,0

43 895,8

44 410,1

v tom:
1. daňové

270 976,0

 36 647,2

 38 770,4

 38 891,4

 37 199,6

 37 051,0

 37 540,4

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 1 161,5

 1 609,0

 1 894,5

 2 183,9

 2 354,4

 2 528,6

daň z príjmov PO

58 455,0

 4 123,3

 4 136,9

 4 156,4

 4 166,9

 4 172,4

 4 197,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 947,3

 1 009,0

 1 019,6

 1 051,7

 1 242,5

 1 330,0

DPH

142 026,0

19 624,1

 21 226,2

 21 027,4

18 843,8

 18 329,8

18 437,4

spotrebné dane

60 770,0

 10 684,8

 10 685,7

 10 689,3

 10 848,9

 10 851,0

 10 859,8

2. nedaňové

22 326,4

 2 265,6

 2 288,5

 2 333,1

 2 658,3

 2 686,9

 2 708,0

3. granty a transfery

54 949,3

 4 155,0

 4 155,3

 4 157,0

 4 157,1

 4 157,9

 4 161,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 4 116,4

 4 116,4

 4 116,4

 4 116,4

 4 116,4

 4 118,8

Výdavky spolu

380 233,0

39 282,4

40 922,0

42 115,9

43 709,0

44 827,9

45 378,6

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 38 657,7

 40 181,0

 41 058,3

 42 311,4

 43 414,8

 43 931,6

kapitálové výdavky

39 808,1

 624,7

741,0

 1 057,6

 1 397,6

 1 413,1

1 447,0

Schodok/Prebytok

-31 981,3

3 785,4

 4 292,2

 3 265,6

 306,0

 -932,1

-968,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

19.02.

20.02. 

21.02. 

22.02. 

25.02. 

26.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

44 680,3

39 695,3

39 995,3

 29 626,0

34 825,4

48 931,3

v tom:
1. daňové

270 976,0

 37 780,3

 32 732,5

33 008,4

22 314,7

27 085,5

41 139,5

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 2 608,0

-2 126,4

 -2 055,9

-1 977,8

 -1 907,7

 -1 829,8

daň z príjmov PO

58 455,0

 4 216,2

 4 244,9

4 283,1

4 350,8

 4 487,3

 4 757,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 1 334,0

 1 334,7

1 337,3

1 338,9

 1 339,8

 1 342,2

DPH

142 026,0

18 571,6

 18 222,4

 18 371,7

7 509,4

11 844,4

 22 840,6

spotrebné dane

60 770,0

 10 862,3

 10 868,6

10 883,5

 10 904,1

 11 129,7

13 828,6

2. nedaňové

22 326,4

 2 736,8

 2 799,5

2 823,1

2 917,4

 3 345,6

 3 396,9

3. granty a transfery

54 949,3

 4 163,2

 4 163,3

4 163,8

4 393,9

 4 394,3

 4 394,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 4 118,8

 4 118,8

4 118,8

4 348,8

4 348,8

 4 348,8

Výdavky spolu

380 233,0

 46 135,4

46 489,3

46 853,0

47 187,7

48 932,5

49 037,1

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 44 684,6

 44 929,8

45 268,5

45 561,6

47 254,0

47 346,9

kapitálové výdavky

39 808,1

 1 450,8

 1 559,5

1 584,5

 1 626,1

1 678,5

1 690,2

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -1 455,1

 -6 794,0

 -6 857,7

-17 561,7

 -14 107,1

-105,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

27.02.

28.02. 

29.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

49 801,9

50 440,8

51 538,2

 

 

 

v tom:
1. daňové

270 976,0

41 834,2

42 436,4

 43 361,0

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -1 772,7

 -1 699,5

 -1 588,5

daň z príjmov PO

58 455,0

4 959,3

 5 237,1

 5 957,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 1 345,7

 1 355,5

 1 356,0

DPH

142 026,0

23 267,7

 23 508,2

23 598,9

spotrebné dane

60 770,0

 13 832,2

 13 832,8

 13 833,6

2. nedaňové

22 326,4

 3 564,2

 3 599,3

 3 646,0

3. granty a transfery

54 949,3

 4 403,5

 4 405,1

 4 531,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 4 356,4

 4 356,4

 4 482,2

Výdavky spolu

380 233,0

49 288,4

49 603,3

49 983,3

 

 

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 47 520,0

47 793,9

 48 067,1

kapitálové výdavky

39 808,1

1 768,4

1 809,4

 1 916,2

Schodok/Prebytok

-31 981,3

513,5

837,5

 1 554,9

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov